13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Zgłaszanie abstraktów

  • Opening day
  • Submission deadline

Uprzejmie prosimy o dokonywanie zgłoszeń streszczeń tylko na zaproszone wystąpienia ustne w trakcie sesji plenarnych i równoległych lub na prezentację plakatu.

Instrukcja przygotowania streszczenia:
1. Streszczenia powinno zostać złożone w języku polskim.
2. Maksymalny rozmiar streszczenia to 2500 znaków (około 1 strony A4).
3. W formularzu przesyłania streszczenia należy wskazać ścieżkę tematyczną (S1-S15) do której kierowana jest propozycja wystąpienia.

The call for abstracts is closed.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×