13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Lista wykładów

377 / 377
13/09/2019, 09:00
Zaproszony wykład plenarny (P)
13/09/2019, 09:40
Zaproszony wykład plenarny (P)
ZAPROSZONY wykład plenarny
Renata Mikołajczak
13/09/2019, 18:00
Fizyka jądrowa (S3)
ZAPROSZONY wykład w sesji równoległej
14/09/2019, 17:30
Konferencja Dydaktyczna (DYD)
Wystąpienie ustne (sesje równoległe)
Karol Penson
14/09/2019, 18:00
Fizyka statystyczna (S6)
ZAPROSZONY wykład w sesji równoległej
Dagmara Sokołowska (Uniwersytet Jagielloński), Krzysztof Grochot, Małgorzata Szymura, Tomasz Greczylo (Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego), Witold Zawadzki (Instytut Fizyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ)
14/09/2019, 18:30
Konferencja Dydaktyczna (DYD)

Warsztaty do Wyboru:
1. "Wykorzystanie symulacji komputerowych w nauczaniu fizyki"
- Dagmara Sokołowska
2. "Tracker - narzędzie do analizy filmów"
- Witold Zawadzki
3. "Sprawdzian z fizyki Quizizz"
- Tomasz Greczyło
4. "Kosmos w klasie… – jak warto wprowadzać zjawiska astronomiczne na fizyce?"
- Małgorzata Szymura
5. "Spektroskop, czyli jak zobaczyć widma"
-...

14/09/2019, 19:45
Zaproszony wykład plenarny (P)

Sala S1+S2

Ms Katarzyna Krutul (Uniwersytet w Białymstoku), Dr Paweł Jan Napiorkowski (Uniwersytet Warszawski)
15/09/2019, 15:00
Fizyka jądrowa (S3)
Prezentacja plakatu

Treść w załączniku

Witold Zawadzki (Instytut Fizyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ)
15/09/2019, 15:00
Dydaktyka i popularyzacja fizyki (S15)
Prezentacja plakatu

Treść streszczenia oraz rysunki w załączonych plikach.

Zagadnienia interdyscyplinarne fizyki (S13)

TBA (S13)

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×