13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Kody swobodnego dostępu a wymiar przestrzeni Hilberta

17 Sep 2019, 18:00
30m
ZAPROSZONY wykład w sesji równoległej Fizyka atomowa, molekularna i optyczna, fotonika, informacja kwantowa (S7) Fizyka atomowa, molekularna i optyczna, fotonika, informacja kwantowa

Speaker

Marcin Pawłowski (Uniwersytet Gdański)

Description

W tym wystąpieniu przedstawię zeszłoroczne wyniki naszej grupy dotyczące zastosowania kodów swobodnego dostępu do problemów związanych z przestrzeniami Hilberta o wysokim wymiarze.
Zacznę od krótkiego opisu tego czym są kody swobodnego dostępu oraz tego jakie zastosowania znalazły do tej pory. Następnie przejdę do przedstawienia wyników z prac: [Phys. Rev. Lett. 120, 230503 (2018)] i [Phys. Rev. Lett. 121, 050501 (2018)].
W pierwszej z nich udało nam się opracować metodę, która pozwala na dolne oszacowanie wymiaru przestrzeni Hilberta stanu kwantowego przygotowanego w eksperymencie oraz oszacowanie stopnia w jakim objętość tej przestrzeni jest dostępna dla danego doświadczenia. Przedstawię też opis eksperymentu, w którym, dzięki naszej metodzie oszacowaliśmy ten wymiar na 1024.
W drugiej z nich pokazujemy jak narzędzie z kwantowej teorii informacji, jakim są kody swobodnego dostępu, znajduje zastosowanie do problemu czystej matematyki jakim jest określenie ilości baz wzajemnie niezależnych (ang. Mutually Unibiased Bases) mogących istnieć w zespolonej przestrzeni Hilberta o określonym wymiarze.

Primary author

Marcin Pawłowski (Uniwersytet Gdański)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×