13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Układy scalone w dobie rewolucji sztucznej inteligencji

17 Sep 2019, 09:40
40m
ZAPROSZONY wykład plenarny Zaproszony wykład plenarny (P) Plenarna

Speaker

Maciej Ogorzałek (Uniwersytet Jagielloński)

Description

Znaczący postęp zastosowań sztucznej inteligenci (AI) i uczenia maszynowego w różnych dziedzinach związany jest z niezwykle szybkimi zmianami i postępem w projektowaniu i technologiach wytwarzania układów scalonych.
Wykład przedstawia przegląd tych osiągnięć orze perspektywy dalszego postępu
w tej dziedzinie. Budowa heterogenicznych trójwymiarowych układów scalonych oraz zastosowania nowych materiałów i architektur otwiera nowe możliwości ale też stawia dziesiątki nowych wyzwań i problemów do rozwiązania. Czy możliwe jest 1000-krotne zwiększenie wydajności obliczeniowej układów nowych generacji?
Przedstawione zostaną istniejące rozwiązania oraz perspektywy dalszego postępu w tej dziedzinie.

Primary author

Maciej Ogorzałek (Uniwersytet Jagielloński)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×