13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

W jaki sposób makroskopowe układy kwantowe zapominają o swojej przeszłości i jak próbujemy temu zapobiegać ?

15 Sep 2019, 12:50
40m
ZAPROSZONY wykład plenarny Zaproszony wykład plenarny (P) Plenarna

Speaker

Marcin Mierzejewski (Politechnika Wrocławska)

Description

Zjawisko termalizacji występuje powszechnie w otaczającym nas świecie złożonym z obiektów makroskopowych. Chociaż obiekty takie mają ogromną liczbę stopni swobody, po dostatecznie długim czasie ich własności fizyczne określone są przez stosunkowo niewielką liczbę parametrów, takich jak temperatura, liczba cząsteczek, czy magnetyzacja. Pozostałe informacje o stanie początkowym takich układów są tracone w trakcie ewolucji. Ponieważ termalizacja układów makroskopowych jest nierozłącznie związana z utratą informacji, szczególnym zainteresowaniem w ostatnich latach cieszyły się układy kwantowe, które nie wykazują termalizacji. W tym kontekście badano układy, w których brak termalizacji wynika z dodatkowych praw zachowania, oraz takie, gdzie silny nieporządek jest przyczyną braku termalizacji. W trakcie wykładu zostanie omówiona hipoteza wyjaśniającą powody termalizacji typowych, makroskopowych układów kwantowych oraz wybrane własności tych układów, które jej nie wykazują.

Primary author

Marcin Mierzejewski (Politechnika Wrocławska)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×