13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Emisja pierwotnych fal grawitacyjnych w scenariuszu kwantowego wielkiego odbicia

14 Sep 2019, 16:40
20m
Wystąpienie ustne (sesje równoległe) Grawitacja, kosmologia i astrofizyka (S8) Grawitacja, kosmologia i astrofizyka

Speaker

Artur Miroszewski (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)

Description

Charakterystycznym przewidywaniem Ogólnej Teorii Względności w zastosowaniu do modeli kosmologicznych jest pojawienie się osobliwości. W takim scenariuszu powszechnie zakłada się, że opis klasyczny załamuje się i konieczne staje się uwzględnienie efektów kwantowych, aby poprawnie opisać tak ekstremalną sytuację. W wystąpieniu przedstawiony zostanie model kwantowego wielkiego odbicia, opisujący gładkie przejście z fazy kontrakcji do aktualnej fazy ekspansji wszechświata. Wprowadzone zostaną metody opisu pół-klasycznego oparte na, tak zwanych, uogólnionych stanach koherentnych. Korzystając z powyższego podejścia początkowa osobliwość modelu wielkiego wybuchu zostaje usunięta. Co więcej, podejście pół-klasyczne wskazuje na możliwość emisji pierwotnych fal grawitacyjnych w trakcie scenariusza wielkiego odbicia.

Primary authors

Artur Miroszewski (Narodowe Centrum Badań Jądrowych) Dr Przemysław Małkiewicz (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×