13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Kwantowy efekt bumerangu w oddziałujących układach z nieporządkiem

15 Sep 2019, 15:00
2h
Prezentacja plakatu Fizyka atomowa, molekularna i optyczna, fotonika, informacja kwantowa (S7) Sesja plakatowa

Speaker

Jakub Janarek (Laboratoire Kastler Brossel/Jagiellonian University)

Description

Lokalizacja Andersona jest jednym z najbardziej znanych efektów występujących w układach z nieporządkiem. Od czasu oryginalnej publikacji Andersona [1] lokalizacja była tematem niezliczonych prac teoretycznych oraz zaobserwowana została w wielu eksperymentach wykorzystujących np. światło, fale klasyczne czy układy kwantowe. Lokalizacja Andersona prowadzi do wielu zaskakujących zjawisk, jednym z nich jest kwantowy efekt bumerangu [2]. Ze względu na lokalizację pakiet falowy posiadający pewną niezerową prędkość początkową w trakcie ewolucji poddany jest odbiciu i powraca do swojego początkowego położenia. Z drugiej strony włączenie oddziaływań do układów z nieporządkiem jest wciąż tematem wielu badań. Od dawna wiadomo, że oddziaływania mogą prowadzić do zniszczenia lokalizacji Andersona, choć dziś wiadomo także, że w pewnych oddziałujących układach pojawia się nowe zjawisko lokalizacji wielociałowej [3]. Nasze badania skupiają się na wpływie interakcji pomiędzy cząstkami na efekt bumerangu. W tym celu wykorzystujemy przybliżenie średniego pola jak również obliczenia wielociałowe. Tak jak w innych badaniach dotyczących nieliniowych układów z nieporządkiem obserwujemy częściowe zniszczenie lokalizacji Andersona. Z tego względu efekt bumerangu zostaje osłabiony przez dekoherencję wywołaną oddziaływaniami. W naszych badaniach ponadto porównujemy wyniki teorii średniego pola z symulacjami wielociałowymi.

[1] Anderson, Philip W. "Absence of diffusion in certain random lattices." Physical Review 109.5 (1958): 1492.
[2] Prat, Tony, Dominique Delande, and Nicolas Cherroret. "Quantum boomeranglike effect of wave packets in random media." Physical Review A 99.2 (2019): 023629.
[3] Basko, Denis M., Igor L. Aleiner, and Boris L. Altshuler. "Metal–insulator transition in a weakly interacting many-electron system with localized single-particle states." Annals of physics 321.5 (2006): 1126-1205.

Primary author

Jakub Janarek (Laboratoire Kastler Brossel/Jagiellonian University)

Co-authors

Dominique Delande (Laboratoire Kastler Brossel) Jakub Zakrzewski (Uniwersytet Jagielloński)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×