13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Teoria ekscytonu w monowarstwie MoS2

15 Sep 2019, 15:00
2h
Prezentacja plakatu Fizyka materii skondensowanej (S5) Sesja plakatowa

Speaker

M. Bieniek (Katedra Fizyki Teoretycznej, Politechnika Wrocławska / Department of Physics, University of Ottawa)

Description

Dichalkogenki metali przejściowych MX2 (M=Mo, X=S, Se, Te) stanowią rodzinę nowych półprzewodników 2D [1-3], w których ze względu na zmniejszone ekranowanie oddziaływania elektron-elektron, odpowiedź optyczna charakteryzuje się silnie związanymi, aktywnymi optycznie kompleksami [4,5]. Na uwagę zasługuje także nowy stopień swobody (tzw. dolina) [6], który może być adresowany optycznie za pomocą kołowo spolaryzowanego światła [7], oraz silne oddziaływania elektron - fonon [8].

W niniejszej pracy przeanalizowane zostanie spektrum ekscytonu w monowarstwie MoS2. Analiza oparta będzie na modelu ciasnego wiązania [2] oraz numerycznych rozwiązaniach równania typu Bethe-Salpetera [9], wyprowadzonego z formalizmu oddziałujący konfiguracji. Zaprezentowane zostaną wpływy struktury pasmowej (w szczególności tzw. punktów Q) [2], topologii oddziaływań elektron-dziura [10-12] oraz roli ekranowania na strukturę subtelną ekscytonu. Następnie przedyskutowany zostanie wpływ oddziaływania wymiennego oraz rozszczepień spinowo - orbitalnych w pasmie przewodnictwa na stan podstawowy ekscytonu.

[1] E. S. Kadantsev and P.Hawrylak, Solid State Commun. 152, 909 (2012).
[2] M. Bieniek, M. Korkusiński, L. Szulakowska, P. Potasz, I. Ozfidan, and P. Hawrylak, PRB 97, 085153 (2018).
[3] G. Wang, A. Chernikov, M.M. Glazov, T.F. Heinz, X. Marie, T. Amand, B. Urbaszek, Rev. Mod. Phys. 90, 021001 (2018).
[4] A. A. Mitioglu, P. Plochocka, J. N. Jadczak, W. Escoffier, G. L. J. A. Rikken, L. Kulyuk, and D. K. Maude, PRB 88, 245403 ( 2013)
[5] J. Jadczak, A. Delgado, L. Bryja, Y. S. Huang, and P. Hawrylak, PRB 95, 195427
[6] T. Scrace, Y. Tsai, B. Barman, L. Schweidenback, A. Petrou, G. Kioseoglou, I. Ozfidan, M. Korkusiński, and P. Hawrylak, Nat. Nanotechnol. 10, 603 (2015).
[7] D. Xiao, G.-B. Liu, W. Feng, X. Xu and W. Yao, PRL 108, 196802 (2012)
[8] J. Jadczak, L. Bryja, J. Kutrowska-Girzycka, P. Kapuściński, M. Bieniek, Y.-S. Huang & P. Hawrylak, Nat. Comm. 10, 107 (2019)
[9] M. Rohlfing, S. Louie, PRB 62, 4927 (2000)
[10] H. Yu, G.-B. Liu, P. Gong, X. Xu and W. Yao, Nat. Comm. 5, 3876 (2014)
[11] J. Zhou, W.-Y. Shan W. Yao and D. Xiao, PRL 115, 166803 (2015)
[12] A. Srivastava and A. Imamoglu, PRL 115, 166802 (2015)

Primary author

M. Bieniek (Katedra Fizyki Teoretycznej, Politechnika Wrocławska / Department of Physics, University of Ottawa)

Co-authors

L. Szulakowska (Department of Physics, University of Ottawa) P. Hawrylak (Department of Physics, University of Ottawa)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×