13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

W przededniu rewolucji topotronicznej

17 Sep 2019, 12:10
40m
ZAPROSZONY wykład plenarny Zaproszony wykład plenarny (P) Plenarna

Speaker

Dariusz Kaczorowski (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk)

Description

Trwająca od kilkunastu już lat fascynacja izolatorami i semimetalami topologicznymi wynika z natury ich niezwykłych charakterystyk fizycznych, których intensywne badania owocują rozwojem zupełnie nowej gałęzi fizyki, nazwanej fizyką materii topologicznej, ale też wiąże się z prognozowanym wykorzystaniem niezwykłych własności fizycznych tych materiałów w wielu nowoczesnych obszarach techniki i technologii, poczynając od spintroniki, poprzez zieloną energetykę, do zastosowań w komputerach kwantowych.

W swoim popularno-naukowym wykładzie naszkicuję genezę badań materii topologicznej, a następnie scharakteryzuję podstawowe rodziny materiałów topologicznych. Jako przykłady posłużą mi monokrystaliczne związki chemiczne otrzymane (często po raz pierwszy) w laboratoriach INTiBS i kompleksowo przez nas zbadane,* przy współpracy z partnerami zagranicznymi, pod kątem obecności topologicznie chronionych nietrywialnych stanów elektronowych. Wreszcie, wspólnie zastanowimy się, czy w najbliższej przyszłości pojawić się mogą powszechnie dostępne topologiczne komputery kwantowe, które zrewolucjonizują znaną nam informatykę opartą o komputery klasyczne.

*Część badań współfinasowana przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu MAESTRO 2015/18/A/ST3/00057.

Primary author

Dariusz Kaczorowski (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×