13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Dioda magnoniczna

15 Sep 2019, 15:00
2h
Prezentacja plakatu Fizyka materii skondensowanej (S5) Sesja plakatowa

Speaker

Krzysztof Szulc (Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Description

Dioda jest jednym z podstawowych urządzeń elektronicznych o szerokim zastosowaniu w dziedzinie półprzewodników. Jej odpowiedniki można znaleźć w wielu dziedzinach fizyki, także w dziedzinie magnoniki, gdzie została zaproponowana w 2015 roku [1].
W naszej pracy proponujemy model diody magnonicznej bazujący na jednokierunkowym sprzężeniu fal spinowych, które występuje w szerokim zakresie częstotliwości w dwuwarstwowym układzie ferromagnetycznym. Efekt ten wykorzystuje oddziaływanie Działoszyńskiego-Moriyi oraz oddziaływanie magnetostatyczne pomiędzy warstwami, które umożliwiają propagację fal spinowych o zadanej częstotliwości w obu warstwach w jednym kierunku, lecz tylko w jednej warstwie w kierunku przeciwnym. Zaprojektowana dioda magnoniczna składa się z paska materiału ferromagnetycznego o dużym tłumieniu i skończonej szerokości znajdującego się w niedużej odległości od rozciągłej ultracienkiej warstwy ferromagnetycznej. Sprzężenie jednokierunkowe pozwala na transfer biegnących w kierunku sprzężenia (kierunku zaporowym) fal spinowych do paska i jej wytłumienie, uzyskując bardzo niską całkowitą transmisję przez diodę. Dla fal biegnących w kierunku przeciwnym (kierunku przewodzenia) ze względu na znikomy transfer fal spinowych do paska, dioda wykazuje prawie pełną transmisję. Zaprojektowany układ umożliwia efektywne działanie zarówno w szerokim zakresie częstotliwości, jak i zewnętrznego pola magnetycznego.

Bibliografia:
[1] J. Lan, W. Yu, R. Wu i J. Xiao, Phys. Rev. X 5, 041049 (2015)

Primary author

Krzysztof Szulc (Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Co-authors

Dr Michał Mruczkiewicz (Elektrotechnický ústav, Słowacka Akademia Nauk) Dr Piotr Graczyk (Instytut Fizyki Molekularnej, Polska Akademia Nauk) Prof. Maciej Krawczyk (Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×