13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Pomiary czasów życia wzbudzonych stanów jądrowych w neutronowo-nadmiarowych izotopach węgla i tlenu: test jądrowych oddziaływań trójciałowych

15 Sep 2019, 15:00
2h
Prezentacja plakatu Fizyka jądrowa (S3) Sesja plakatowa

Speaker

Michał Ciemała (IFJ PAN)

Description

Plakat opisuje eksperyment przeprowadzony w GANIL, Caen, Francja w lipcu 2017 r. przy współpracy naukowców z Polski, Włoch oraz Francji. Celem pomiaru było określenie czasów życia wzbudzonych stanów w jądrach izotopów węgla i tlenu bogatych w neutrony, w szczególności w 16C i 20O. W przypadku tych jąder obliczenia ab-initio przewidują silną czułość prawdopodobieństw przejścia elektromagnetycznego na charakter oddziaływań nukleon-nukleon (NN), szczególnie na włączenie do obliczeń oddziaływań trójciałowych (NNN) [1,2].

Przedstawione zostaną dane z eksperymentu z użyciem zespołów detektorów AGATA [3], VAMOS [4] oraz PARIS [5]. Identyfikacja izotopowa produktów reakcji i rekonstrukcja wektora prędkości została wykonana z wykorzystaniem spektrometru VAMOS. Wyznaczanie czasu życia stanów jądrowych w zakresie od kilkudziesięciu do setek femtosekund opiera się wykorzystaniu efektu Dopplera i porównaniu z obliczeniami symulacyjnymi zależnego od kąta kształtu linii w widmie energii promieniowania gamma z obserwowanymi przez układ AGATA. Czułość i poprawność metody została potwierdzona przez pomiar czasów życia w jądrach 17O i 19O. Przedstawiony zostanie czas życia drugiego stanu wzbudzonego 2+ w 20O, a także wyniki uzyskane dla jądra 16C oraz ich porównanie do obliczonych teoretycznych z uwzględnieniem jak i bez uwzględnienia oddziaływań trójciałowych.

[1] J.D. Holt, J. Menendez, and A. Schwenk, Eur. Phys. J. A49 (2013) 39.
[2] G. Hagen, M. Hjorth-Jensen, G. R. Jansen, R. Machleidt, and T. Papenbrock, Phys. Rev. Lett. 108, 242501 (2012).
[3] S. Akkoyun et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A 668 (2012), 26.
[4] M. Rejmund et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A 646, 184 (2011).
[5] A. Maj et al., Acta Phys. Pol. B 40, 565 (2009).

Primary authors

Michał Ciemała (IFJ PAN) Mrs S. Ziliani (Università degli Studi di Milano, Via Celoria 16, 20133, Italy, INFN, sezione di Milano, Italy) Mrs S. Leoni (Università degli Studi di Milano, Via Celoria 16, 20133, Italy, INFN, sezione di Milano, Italy) Mr B. Fornal (Institute of Nuclear Physics PAN, Krakow, Poland) Mr F. Crespi (Università degli Studi di Milano, Via Celoria 16, 20133, Italy, INFN, sezione di Milano, Italy) Mr A. Maj (Institute of Nuclear Physics PAN, Krakow, Poland) Mr P. Bednarczyk (Institute of Nuclear Physics PAN, Krakow, Poland) Mrs G. Benzoni (INFN, sezione di Milano, Italy) Mrs A. Bracco (Università degli Studi di Milano, Via Celoria 16, 20133, Italy, INFN, sezione di Milano, Italy) Mr C. Boiano (INFN, sezione di Milano, Italy) Mr S. Bottoni (Università degli Studi di Milano, Via Celoria 16, 20133, Italy, INFN, sezione di Milano, Italy) Mr S. Brambilla (Università degli Studi di Milano, Via Celoria 16, 20133, Italy) Mr M. Bast (IKP Cologne, Cologne, Germany) Mr M. Beckers (IKP Cologne, Cologne, Germany) Mr T. Braunroth (IKP Cologne, Cologne, Germany) Mr F. Camera (Università degli Studi di Milano, Via Celoria 16, 20133, Italy, INFN, sezione di Milano, Italy) Mrs N. Cieplicka (Institute of Nuclear Physics PAN, Krakow, Poland) Mr E. Clément (GANIL, CEA/DSAM and CNRS/IN2P3, CAEN Cedex 05, France) Mr O. Dorvaux (CNRS/IN2P3, IPHC UMR 7178, F-67037 Strasbourg, France) Mr S. Erturk (Nigde University, Turkey) Mr G. De France (GANIL, CEA/DSAM and CNRS/IN2P3, CAEN Cedex 05, France) Mrs A. Goldkuhle (IKP Cologne, Cologne, Germany) Mr J. Grębosz (Institute of Nuclear Physics PAN, Krakow, Poland) Mr M.N. Harakeh (KVI - Center for Advanced Radiation Technology, Gronngen, Netherlands) Mr Ł. Iskra (Institute of Nuclear Physics PAN, Krakow, Poland) Mr B. Jacquot (GANIL, CEA/DSAM and CNRS/IN2P3, CAEN Cedex 05, France) Mr A. Karpov (JINR, Dubna, Russia) Mrs M. Kicińska-Habior (Faculty of Physics, Warsaw University, Warsaw, Poland) Mr Y. Kim (GANIL, CEA/DSAM and CNRS/IN2P3, CAEN Cedex 05, France) Mrs M. Kmiecik (Institute of Nuclear Physics PAN, Krakow, Poland) Mr A. Lemasson (GANIL, CEA/DSAM and CNRS/IN2P3, CAEN Cedex 05, France) Mr M. Lewitowicz (GANIL, CEA/DSAM and CNRS/IN2P3, CAEN Cedex 05, France) Mrs H. Li (GANIL, CEA/DSAM and CNRS/IN2P3, CAEN Cedex 05, France) Mrs I. Matea (IPN Orsay Laboratory, Orsay, France) Mrs K. Mazurek (Institute of Nuclear Physics PAN, Krakow, Poland) Mrs C. Michelagnoli (Institut Laue-Langevin (ILL), Grenoble, France) Mrs B. Million (INFN, sezione di Milano, Italy) Mr C. Müller-Gatermann (IKP Cologne, Cologne, Germany) Mr P. Napiorkowski (Heavy Ion Laboratory, University of Warsaw, Pasteura 5A, PL 02-093 Warsaw, Poland) Mrs V. Nanal (Department of Nuclear and Atomic Physics, Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai 400005, India) Mrs M. Matejska-Minda (Institute of Nuclear Physics PAN, Krakow, Poland) Mr M. Rejmund (GANIL, CEA/DSAM and CNRS/IN2P3, CAEN Cedex 05, France) Mrs Ch. Schmitt (CNRS/IN2P3, IPHC UMR 7178, F-67037 Strasbourg, France) Mr M. Stanoiu (IFIN-HH, Bucharest, Romania) Mr I. Stefan (IPN Orsay Laboratory, Orsay, France) Mrs B. Wasilewska (Institute of Nuclear Physics PAN, Krakow, Poland) Mrs M. Zielińska (IRFU, CEA/DRF, Centre CEA de Saclay, F-91191 Gif-sur-Yvette Cedex, France)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×