13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Badanie jąder atomowych wokół $^{54}$Zn

15 Sep 2019, 15:00
2h
Prezentacja plakatu Fizyka jądrowa (S3) Sesja plakatowa

Speaker

Adam Kubiela (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego)

Description

Komora projekcji czasowej z odczytem optycznym OTPC (ang. Optical Time Projection Chamber) jest detektorem gazowym stworzonym na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z myślą o badaniu rzadkich rozpadów promieniotwórczych. W odróżnieniu od typowych detektorów TPC, sygnałem odczytywanym w OTPC jest światło generowane przez elektrony wytworzone wskutek jonizacji przez cząstkę naładowaną. Odczyt przez kamerę CCD i fotopowielacz pozwala na pełną rekonstrukcję śladów cząstek w trzech wymiarach. Detektor OTPC był z powodzeniem wykorzystywany w eksperymentach badających beta-opóźnioną emisję cząstek oraz promieniotwórczość dwuprotonową.

W kwietniu 2019 roku przeprowadziliśmy eksperyment w laboratorium RIBF w RIKEN (Japonia) mający na celu zbadanie jąder atomowych w obszarze wokół $^{54}$Zn. Oprócz zarejestrowania emisji dwuprotonowej z $^{54}$Zn zaobserwowano również rozpady sąsiednich jąder. Zaprezentowane zostaną wstępne wyniki tego eksperymentu.

Primary authors

Adam Kubiela (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego) Prof. Marek Pfützner (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego) Deuk-Soon Ahn (RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science, Wako, Japan) Hidetada Baba (RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science, Wako, Japan) Andrey Bezbakh (Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia) Aleksandra Ciemny (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego) Prof. Wojciech Dominik (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego) Naoki Fukuda (RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science, Wako, Japan) Amanda Giska (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego) Robert Grzywacz (Department of Physics and Astronomy, University of Tennessee, Knoxville, USA) Yuichi Ichikawa (RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science, Wako, Japan) Dr Łukasz Janiak (Narodowe Centrum Badań Jądrowych) Prof. Zenon Janas (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego) Dr Grzegorz Kamiński (Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia) Keita Kawata (Center for Nuclear Study, University of Tokyo) Toshiyuki Kubo (RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science, Wako, Japan) Chiara Mazzocchi (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego) Miguel Madurga (Department of Physics and Astronomy, University of Tennessee, Knoxville, USA) Benoit Mauss (RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science, Wako, Japan) Hiroki Nishibata (RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science, Wako, Japan) Dr Marcin Pomorski (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego) Natalia Sokołowska (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego) Patryk Szymkiewicz (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków) Aleksandra Świercz (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków) Yohei Shimizu (RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science, Wako, Japan) Daisuke Suzuki (RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science, Wako, Japan) Hiroshi Suzuki (RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science, Wako, Japan) Minori Tajima (RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science, Wako, Japan) Aiko Takamine (RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science, Wako, Japan) Hiroyuki Takeda (RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science, Wako, Japan) Yuika Takeuchi (Department of Advances Sciences, Hosei University) Cory Thornsberry (Department of Physics and Astronomy, University of Tennessee, Knoxville, USA) Hideki Ueno (RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science, Wako, Japan) Hiroki Yamazaki (RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science, Wako, Japan) Koichi Yoshida (RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science, Wako, Japan)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×