13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Program NUSTAR w Europejskim Laboratorium FAIR- Badania Struktury Jądra Atomowego i Reakcji Jądrowych oraz Ich Zastosowanie w Astrofizyce

18 Sep 2019, 10:00
20m
WFAIS UJ

WFAIS UJ

ul. Łojasiewicza 11
Wystąpienie ustne (sesje równoległe) Fizyka jądrowa (S3) Fizyka jądrowa

Speaker

Dr Piotr Bednarczyk (IFJ PAN)

Description

Program NUSTAR (NUclear STructure, Astrophysics and Reactions) to jeden z czterech filarów FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research in Europe), którego celem jest badanie wciąż nierozwiązanych problemów fizyki jądrowej:
i) gdzie leżą granice istnienia jąder atomowych ? ii) w jaki sposób siły jądrowe zależą od liczby protonów i neutronów w jądrze, w szczególności w układach oddalonych od ścieżki stabilności beta ? iii) jak oscylacje pojedynczych nukleonów składają się w ruchy kolektywne zdeformowanej powierzchni jądra ? iv) jak podstawowe oddziaływania pomiędzy cząstkami elementarnymi wpływają na strukturę jądra atomowego ? v)które nuklidy mają szczególny udział w procesach nukleosyntezy ciężkich pierwiastków w gwiazdach i jakie są ich własności ?
Są to pytania fundamentalne dla zrozumienia budowy otaczającego nas świata. Aby znaleźć na nie odpowiedź NUSTAR wykorzysta unikalną możliwość, jaką stwarza układ akceleratorów FAIR oraz nadprzewodzący separator masowy Super-FRS. Przyśpieszone do prędkości relatywistycznych, radioaktywne wiązki egzotycznych izotopów ciężkich pierwiastków zostaną użyte w licznych eksperymentach fizyki jądrowej realizowanych w ramach NUSTAR. Jednym z pierwszych będzie eksperyment HISPEC/DESPEC. Program ten koncentruje się na badaniach, za pomocą spektroskopii promieni gamma, rozpadu stanów wzbudzonych w egzotycznych jądrach atomowych, wytwarzanych w reakcjach z wiązkami radioaktywnymi. Kluczowe będzie zastosowanie spektrometru promieni gamma AGATA- największego urządzenia tego typu budowanego obecnie we współpracy europejskiej. Naukowcy z ośrodków w Krakowie i Warszawie od lat uczestniczą w badaniach struktury egzotycznych jąder, w których przełomowe mogą się okazać eksperymenty wykonane wkrótce w FAIR. Polscy fizycy i inżynierowie intensywnie uczestniczą w przygotowaniu programu badawczego i w budowie aparatury dla eksperymentów NUSTAR.

Primary author

Dr Piotr Bednarczyk (IFJ PAN)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×