13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

W poszukiwaniu metody

15 Sep 2019, 09:40
40m
Kraków

Kraków

**** 13-15.09.2019 **** Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 33, Kraków **** 16.09.2019 **** Akademia Górniczo-Hutnicza ul. Budryka 4 (Klub Studio), Kraków (sesja plenarna) ul. Reymonta 19, pawilon D-10, Kraków (sesje równoległe) ul. Kawiory 30, pawilon D-16, Kraków (sesje równoległe) **** 17-18.09.2019 **** Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ ul. Prof. St. Łojasiewicza 11, Kraków
ZAPROSZONY wykład plenarny Zaproszony wykład plenarny (P) Plenarna

Speaker

Dagmara Sokołowska (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński)

Description

Edukacja fizyki nie opiera się na prostym transferze wiedzy od nauczyciela do ucznia. To raczej proces wzajemnych poszukiwań, emocjonalnego zaangażowania oraz uczestnictwa we wspólnych eksperymentach, zarówno tych laboratoryjnych, jak i myślowych. Fizyka opisująca otaczający świat, jest tak dobrym materiałem dydaktycznym, że powinna być najbardziej uwielbianym przedmiotem w szkole, a jednak, dość powszechnie, sytuacja jest dokładnie przeciwna. Zatem któreś ogniwo w zamkniętym kręgu: nauczyciel, uczeń, student, pracownik akademicki, nauczyciel nie działa lub któraś relacja w tym kręgu zawodzi. W dynamicznie zmieniającym się świecie być może to właśnie w nauczaniu fizyki jest miejsce do przekroczenia istniejących w tym kręgu barier i pole dla zainicjowania istotnej zmiany paradygmatu całej edukacji w szkole XXI wieku. Czy znamy już potrzebne do tego metody, czy też czeka nas poszukiwanie na nieznanym terenie?

Primary author

Dagmara Sokołowska (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński)

Presentation Materials

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×