13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Nowe oblicze macierzy losowych

15 Sep 2019, 12:10
40m
ZAPROSZONY wykład plenarny Zaproszony wykład plenarny (P) Plenarna

Speaker

Maciej A. Nowak (Uniwersytet Jagielloński)

Description

Teoria macierzy przypadkowych jest jednym z najbardziej uniwersalnych narzędzi fizyki matematycznej i teorii układów złożonych. Wykorzystując analogie do elementarnej mechaniki kwantowej, przedstawię szereg wyników dla tzw. zespołu Wisharta (macierzowego odpowiednika rozkładu chi kwadrat). W szczególności pokażę zastosowania tego samego formalizmu w tak różnych dziedzinach jak symulacje sieciowe Chromodynamki Kwantowej, sprawdzanie hipotezy Riemanna, badanie praw uniwersalności w modelach wzrostu powierzchni, oraz przedstawię zastosowania we współczesnej teorii informacji.

Primary author

Maciej A. Nowak (Uniwersytet Jagielloński)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×