13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Od obliczeń wychodzących z zasad pierwszych do opisu kształtów linii widmowych dla spektroskopych baz danych

15 Sep 2019, 15:00
2h
Prezentacja plakatu Fizyka atomowa, molekularna i optyczna, fotonika, informacja kwantowa (S7) Sesja plakatowa

Speaker

Michał Słowiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Description

Cząsteczka wodoru w swoim podstawowym stanie elektronowym zaburzona przez atom helu jest przykładem najprostszego układu zaburzającego cząsteczka-atom. Z racji swojej prostoty, umożliwia ona wiarygodne powiązanie wyników obliczeń teoretycznych wychodzących z zasad pierwszych z wynikiem eksperymentu.

Wykorzystaliśmy precyzyjną spektroskopię strat we wnęce (CRDS) [1,2] do badania oddziaływań układu H2-He [3]. W przeciwieństwie do poprzednich podejść, nie dopasowujemy żadnego parametru kształtu linii widmowej, a bezpośrednio [4] nakładamy nasze teoretyczne obliczenia ab initio na dane eksperymentalne. W ramach naszego podejścia nie tylko kształt linii może być odtworzony z dużą dokładnością, ale i możliwe jest zbadanie fizyki odpowiadającej za zderzenia wewnątrz mieszaniny. Ponadto, oprócz analizy podstawowych efektów kształtów linii (jak relaksacja czy zmiany fazowe wewnątrz molekuły) badamy także bardziej zaawansowane efekty, jak efekty zależne od prędkości czy zderzenia zmieniające prędkość (w ujęciu zespolonego parametru zwężenia Dickego) [5,6], które są szczególne zauważalne dla układu H2-He [3,7,8,9]. Osiągnęliśmy zgodność obliczeń teoretycznych ab initio z danymi eksperymentalnymi na poziomie 1%, co do tej pory nie zostało osiągnięte.

Pokazujemy także, że mierzone kształty linii widmowych mogą być odtworzone z podobną dokładnością [7,10] za pomocą profilu Hartmann-Tran (HTP) [11], który został zaimplementowany jako standard dla spektroskopowej bazy danych HITRAN [12]. Warunkiem takiej zgodności jest wykorzystanie poprawki beta do profilu HTP [10].

Bibliografia:
[1] S. Kassi i in., JCP, 137, 234201 (2012), doi:10.1063/1.4769974,
[2] Y. Tan i in., JMS, 300, 60-64 (2014), doi:10.1016/j.jms.2014.03.010,
[3] F. Thibault i in., JQSRT, 202, 308-320 (2017), doi:10.1016/j.jqsrt.2017.08.014,
[4] A. D. May i in., CJP, 91, 879-895 (2013), doi:10.1063/1.3675903,
[5] S. Hess, Physica, 61, 80-94 (1972), doi:10.1016/0031-8914(72)90035-3,
[6] R. Ciuryło i in., PRA, 65, 012502 (2002), doi:10.1103/physreva.65.012502,)
[7] P. Wcisło i in., JCP, 141, 074301 (2014), doi:10.1063/1.4892414,
[8] F. Thibault i in., EPJD, 70, 236 (2016), doi:10.1140/epjd/e2016-70114-9,
[9] R. Z. Martinez i in., JRS, 49, 1339-1349 (2018), doi:10.1002/jrs.5391,
[10] M. Konefał i in., (w przygotowaniu),
[11] N. H. Ngo i in., JQSRT, 129, 89-100 (2013), doi:10.1016/j.jqsrt.2013.05.034,
[12] J. Tennyson i in., PAC, 86, 1931-1943 (2014), doi:10.1515/pac-2014-0208.

Primary author

Michał Słowiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Co-authors

Prof. Franck Thibault (Universite de Rennes) Magdalena Konefał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Mikołaj Zaborowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Dr Yan Tan (University of Science and Technology of China) Dr Jin Wang (University of Science and Technology of China) Prof. An-Wen Liu (University of Science and Technology of China) Prof. Shui-Ming Hu (University of Science and Technology of China) Dr Samir Kassi (University of Grenoble Alpes, CNRS, LIPhy) Prof. Alain Campargue (University of Grenoble Alpes, CNRS, LIPhy) Hubert Jóźwiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Prof. Konrad Patkowski (Auburn University) Prof. Roman Ciuryło (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Daniel Lisak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Dr Piotr Wcisło (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×