13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Z boson production in proton-lead collisions at the LHC accounting for transverse momenta of initial partons

15 Sep 2019, 15:00
2h
Prezentacja plakatu Fizyka cząstek (S4) Sesja plakatowa

Speaker

Etienne Blanco (IFJ PAN)

Description

W referacie przedstawię wyniki obliczeń przekroju czynnego na inkluzywną produkcję bozonu Z
w zderzeniu proton-ołów. Obliczenia są wykonane w ramach k-t faktoryzacji która uwzględnia dokładną kinematykę zderzenia poprzez nie zaniedbywanie pędów poprzecznych partonów.
Aby wykonać obliczenia przekroju czynnego skonstruowano rozkłady partonowe parametryzujące jądro ołowiu przy użyciu metody "branching".
Wyniki obliczeń porównane są z danymi z eksperymentu CMS gdzie analizowano dane zebrane dla energii zderzenia √s= 5.02 TeV. Otrzymano bardzo dobry opis widma rapidity i pędu poprzecznego bozonu Z.

Primary authors

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×