13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Filtr dolinowy w grafenowym dysku Corbino

15 Sep 2019, 15:00
2h
Prezentacja plakatu Fizyka materii skondensowanej (S5) Sesja plakatowa

Speakers

Dominik SuszalskiMr Adam Rycerz (Uniwersytet Jagielloński)

Description

Geometria dysku Corbino pozwala na badanie przepływu prądu elektrycznego wzdłuż złącza p-n w balistycznym grafenie bez udziału stanów brzegowych występujących w tradycyjnych geometriach płytek Hall'a. Używając formalizmu macierzy transferu w przestrzeni momentu pędu odkryliśmy, że w dostatecznie silnych polach magnetycznych prąd elektryczny propaguje się jedynie w jednym kierunku, zdefiniowanym przez zwrot pola magnetycznego i orientacje złącza p-n, oraz że prąd pochodzi od obu dolin, K oraz K', w równym stopniu. Niejednorodny rozkład masy efektywnej może stłumić prąd pochodzący z jednej z dolin, wybranej przez zewnętrzne pole elektryczne, przekształcając system w mezoskopową wersję filtra dolinowego. Mechanizm filtrowania może być w pełni zrozumiany w ramach efektywnej teorii Diraca, bez konieczności odwoływania się do efektów w skali atomowej, które odgrywają kluczową role w propozycjach filtrów opierających się na zlokalizowanych stanach brzegowych.

Primary authors

Dominik Suszalski Mr Adam Rycerz (Uniwersytet Jagielloński)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×