13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Teoretyczne badania układów kilkunukleonowych

13 Sep 2019, 15:30
30m
ZAPROSZONY wykład w sesji równoległej Fizyka jądrowa (S3) Fizyka jądrowa

Speaker

Prof. Jacek Golak (Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Description

Układy kilkunukleonowe zajmują szczególne miejsce w fizyce jądrowej od samego jej początku. Wszelkie modele potencjału nukleon-nukleon z samej konstrukcji dobrze oddają własności deuteronu i obserwable w rozpraszaniu nukleon-nukleon. Nietrywialnym testem dla takiego potencjału jest to, czy może on posłużyć do opisu układów o większej liczbie nukleonów. Wśród takich układów szczególną rolę odgrywa układ z trzema nukleonami, bo dla niego od lat osiemdziesiątych XX wieku
możliwe jest numerycznie ścisłe rozwiązanie fundamentalnych równań Faddeeva (zarówno dla stanu związanego, jak i dla stanów o dodatniej energii) dla dowolnych potencjałów nukleon-nukleon [1].
Badania grupy krakowskiej zmierzają do poznania własności tych potencjałów oraz nowego składnika hamiltonianu jądrowego, którego nie da się sprowadzić do oddziaływań par nukleonów, czyli potencjału trzynukleonowego [2-3]. Badania te są prowadzone w ścisłej współpracy z fizykami przygotowującymi potencjały jądrowe na gruncie chiralnej efektywnej teorii pola i przygotowują grunt do obliczeń dla układów o większej liczbie nukleonów [4-6]. Służą do planowania i analizy wyników eksperymentów prowadzonych w wielu ośrodkach badawczych [7-8].
Obliczenia stanów związanych i rozproszeniowych trzech nukleonów, obok
odpowiednich operatorów prądów, są także kluczowym elementem opisu wielu procesów, w których sondy elektrosłabe (elektrony, fotony, neutrina, miony) oraz piony oddziałują z układami trzynukleonowymi [9-14].

Referencje:
[1] W. Gloeckle et al., Phys. Rep. 274, 107 (1996).
[2] H. Witała et al., Phys. Rev. Lett. 81, 1183 (1998).
[3] H. Witała et al., Phys. Rev. C 63, 024007 (2001).
[4] H. Witała et al., J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 41, 094011 (2014).
[5] S. Binder et al. (LENPIC Collaboration), Phys. Rev. C93, 044002 (2016).
[6] S. Binder et al. (LENPIC Collaboration), Phys. Rev. C98, 014002 (2018).
[7] K. Sekiguchi et al., Phys. Rev. C 79, 054008 (2009).
[8] E. Stephan et al., Phys. Rev. C 82, 014003 (2010).
[9] R. Skibiński et al., Phys. Rev. C 67, 054001 (2003).
[10] J. Golak et al., Phys. Rept. 415, 89 (2005).
[11] J. Golak et al., Phys. Rev. C 90, 024001 (2014).
[12] M. Mihovilovic et al., Phys. Rev. Lett. 113, 232505 (2014).
[13] J. Golak et al., Phys. Rev. C 98, 015501 (2018).
[14] J. Golak et al., Phys. Rev. C 98, 054001 (2018).

Primary authors

Prof. Jacek Golak (Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) Prof. Henryk Witala (Uniwersytet Jagielloński) Dr Roman Skibiński (Uniwersytet Jagielloński) Dr Kacper Topolnicki (Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×