13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Precyzyjna spektroskopia molekularnego wodoru

17 Sep 2019, 18:30
20m
Wystąpienie ustne (sesje równoległe) Fizyka ogólna (S14) Fizyka ogólna

Speaker

Szymon Wójtewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Description

Obecnie obliczenia kwantowomechaniczne pozwalają na osiągnięcie dokładności wyznaczania częstotliwości przejść rowibracyjnych w molekularnym wodorze na poziomie 2×10-5 cm-1 [1]. Umożliwia to testowanie najbardziej zaawansowanych obliczeń QED dla cząsteczek, a także toruje drogę do poszukiwania nowej fizyki poza Modelem Standardowym [2]. W reżimie dopplerowskim dokładne wyznaczenie położenia linii nie jest łatwym zadaniem ze względu na szereg efektów fizycznych przyczyniających się do asymetrii linii widmowych. W przypadku molekularnego wodoru efekty zderzeniowe przejawiają się bardzo wyraźnie, co sprawia, że kształty jego linii widmowych są wyjątkowo trudne do modelowania [3].
Zaprezentowane zostaną wyniki najdokładniejszych dotychczas pomiarów kształtów słabych linii widmowych z pasma (2←0) D2 położonych w okolicach 1.57 µm. Widma zostały zarejestrowane w zakresie ciśnień do 1.2 atm za pomocą spektrometru strat we wnęce (CRDS) [4]. Oś częstotliwości rejestrowanych widm była dowiązana, poprzez grzebień częstotliwości optycznych, do rubidowego wzorca częstości. W celu zmniejszenia błędów systematycznych związanych z efektami zderzeniowymi w analizie danych przeprowadzonej z wykorzystaniem zaawansowanych modeli kształtów linii widmowych zastosowane były parametry kształtu linii uzyskane z obliczeń ab initio. Różnice pomiędzy uzyskanymi teoretycznymi a eksperymentalnymi wartościami położeń linii wynoszą średnio ok. 1.5 MHz. Niepewności zmierzonych położeń linii wynoszą ok. 450 kHz, co w przypadku linii S3 i S4 oznacza ok. 100-krotną poprawę w stosunku do wcześniej dostępnych danych [5].

[1] P. Czachorowski, M. Puchalski, J. Komasa, K. Pachucki, Phys. Rev. A 98, 052506 (2018).
[2] W. Ubachs, J. C. J. Koelemeij, K. S. E. Eikema, E. J. Salumbides, J. Mol. Spectrosc. 320, 1 (2016).
[3] P. Wcisło, I. E. Gordon, C.-F. Cheng, S.-M. Hu, R. Ciuryło, Phys. Rev. A 93, 022501 (2016).
[4] R. Gotti, D. Gatti, P. Masłowski, M. Lamperti, M. Belmonte, P. Laporta, M. Marangoni, J. Chem. Phys. 147, 134201 (2017).
[5] S. Kassi, A. Campargue, K. Pachucki, J. Komasa. J. Chem. Phys. 136, 184309 (2012).

Primary authors

Szymon Wójtewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Dr Riccardo Gotti (Politecnico di Milano, IFN-CNR) Dr Davide Gatti (Politecnico di Milano, IFN-CNR) Dr Marco Lamperti (Politecnico di Milano, IFN-CNR) Dr Piotr Wcisło (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Hubert Jóźwiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Prof. Franck Thibault (Universite de Rennes) Prof. Piotr Jankowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Prof. Krzysztof Szalewicz (University of Delaware) Prof. Konrad Patkowski (Auburn University) Prof. Marco Marangoni (Politecnico di Milano, IFN-CNR)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×