13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

O synchronizacji

16 Sep 2019, 16:20
20m
Wystąpienie ustne (sesje równoległe) Fizyka układów złożonych (S9) Fizyka układów złożonych

Speaker

Paweł Góra (Jagiellonian University)

Description

Synchronizacja jest jednym z najbardziej spektakularnych zjawisk w dynamice nieliniowych układów złożonych. W trakcie wykładu omówię klasyczne modele synchronizacji, a także przedstawię kilka najnowszych wyników dotyczących synchronizacji w jednowymiarowych układach cyklicznych.

Primary author

Paweł Góra (Jagiellonian University)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×