13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Teoria jąder superciężkich

13 Sep 2019, 16:00
20m
Wystąpienie ustne (sesje równoległe) Fizyka jądrowa (S3) Fizyka jądrowa

Speaker

Michal Kowal (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)

Description

Podczas swojej 74 sesji, 20 grudnia 2017 roku, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych proklamowało rok 2019 Międzynarodowym Rokiem Układu Okresowego Pierwiastków Chemicznych. Obchodzimy bowiem właśnie w tym roku 150cio lecie udanego pogrupowania przez D. Mendelejewa, pierwiastków chemicznych według ich periodycznie powtarzających się podobieństw i właściwości w jedną wspólną tablicę. Niedawno wolne miejsca w 7 rzędzie układu okresowego zostały także wypełnione, a nowe pierwiastki uzyskały swoje nowe nazwy. Tablica wydaje się być zatem kompletna. Nas jednak wciąż nurtuje pytanie: czy uda się wytworzyć sztucznie jeszcze cięższe pierwiastki chemiczne? Opowiem o metodach teoretycznych jakie stosujemy by oszacować ekstremalnie małe prawdopodobieństwa wytwarzania tych superciężkich elementów. O tym jakie są szanse i możliwości produkcji jeszcze cięższych, niż wszystkie, które obecnie znamy. O perspektywach syntezy nowych, nieznanych dziś jeszcze izotopów jąder ciężkich. A na koniec dla wszystkich słuchaczy przewidziana jest superciężka niespodzianka!

Primary author

Michal Kowal (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×