13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Zastosowanie rozwiązań gier koalicyjnych do promowania kooperacji w populacjach z dylematami społecznymi

14 Sep 2019, 15:30
30m
Wystąpienie ustne (sesje równoległe) Fizyka układów złożonych (S9) Fizyka układów złożonych

Speaker

Tadeusz Płatkowski

Description

Rozważamy wieloosobowe gry - dylematy społeczne takie jak dylemat więźnia, dobro publiczne, dylemat ochotnika, dylemat zaufania, rozgrywane w populacjach. Członkowie populacji tworzą losowo N-osobowe koalicje. Zagregowane wypłaty z gry są redystrybuowane zgodnie z wybranym rozwiązaniem gry koalicyjnej. Ewolucja populacji jest opisywana równaniami replikatorowymi. Podajemy warunki kiedy takie redystrybucje zagregowanej wypłaty prowadzą do wzrostu asymptotycznego poziomu kooperacji w populacjach.

Primary authors

Tadeusz Płatkowski Prof. Tadeusz Płatkowski (Uniwersytet Warszawski)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×