13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Zanim powstało Polskie Towarzystwo Fizyczne

15 Sep 2019, 10:20
40m
ZAPROSZONY wykład plenarny Zaproszony wykład plenarny (P) Plenarna

Speaker

Andrzej K. Wróblewski (Uniwersytet Warszawski)

Description

W wykładzie zostanie przedstawiona droga, która doprowadziła do założenia Towarzystwa Fizycznego w Warszawie w styczniu 1919 r. Zanim do tego doszło aktywność fizyków koncentrowała się wokół Koła Matematyczno-fizycznego, Towarzystwa Kursów Naukowych i Pracowni Radiologicznej TNW, a od listopada 1915 r. także w odrodzonym uniwersytecie i politechnice w Warszawie. Zostaną przedstawieni główni aktorzy wydarzeń, dzięki którym w kwietniu 1920 r. powstało Polskie Towarzystwo Fizyczne. Setną rocznicę jego utworzenia będziemy obchodzić w kwietniu 2020 r. na Nadzwyczajnym Zjeździe Fizyków Polskich.

Primary author

Andrzej K. Wróblewski (Uniwersytet Warszawski)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×