13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

NIeinwazyjne wykrywanie materiałów niebezpiecznych w wodzie: projekt SABAT

17 Sep 2019, 17:30
15m
Wystąpienie ustne (sesje równoległe) Sesja "Fizyka - Przemysł - Innowacje" (S12) Sesja "Fizyka - Przemysł - Innowacje"

Speaker

Mr Michał Silarski (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński)

Description

Wciąż rosnące ryzyko ataków terrorystycznych skłania do poszukiwania nowych, efektywniejszych metod wykrywania zagrożeń. Jedną z najbardziej obiecujących metod jest Neutronowa Analiza Aktywacyjna (NAA) wykorzystująca oddziaływanie neutronów. Wiązka neutronów przechodząc przez substancję powoduje wzbudzanie jąder atomowych do wyższych stanów energetycznych. Jądra te przechodząc w stan podstawowy emitują kwanty gamma o energii zależnej od rodzaju pierwiastka, toteż detekcja tego promieniowania umożliwia określenie względnej zawartości atomów różnych pierwiastków w badanej substancji. Dlatego, w odróżnieniu od powszechnie stosowanych metod, zastosowanie neutronów pozwala na określenie nie tylko kształtu, ale również stechiometrii badanych przedmiotów. W prezentacji przedstawiony zostanie status projektu urządzenia do wykrywania materiałów niebezpiecznych w środowisku wodnym opartego na wykorzystaniu aktywacji neutronami, które jest rozwijane na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Primary author

Mr Michał Silarski (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×