13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Innowacyjna infrastruktura Wodociągów Miasta Krakowa

17 Sep 2019, 12:15
15m
Wystąpienie ustne (sesje równoległe) Sesja "Fizyka - Przemysł - Innowacje" (S12) Sesja "Fizyka - Przemysł - Innowacje"

Speaker

Tadeusz Bochnia (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie)

Description

Wodociągi Miasta Krakowa dostarczają spełniającą wszelkie normy unijne i krajowe wodę, zdatną do picia prosto z kranu. Ale Wodociągi Miasta Krakowa to nie tylko ciesząca się uznaniem kranowianka, ale też innowacyjne działania na rzecz ochrony środowiska i poprawy komfortu życia mieszkańców.

Niewątpliwie innowacyjnym projektem Wodociągów Miasta Krakowa jest pasywna energetycznie oczyszczalnia ścieków. Co to oznacza? W skrócie mówiąc jest to zintegrowany system efektywnego zarządzania energią Zakładu Oczyszczania Ścieków Płaszów, pozwalający na znaczne oszczędności. Oczyszczalnia Płaszów wykorzystuje testową stację fotowoltaiczną, która pokrywa ponad 33% zapotrzebowania na energię niezbędną do oświetlania terenu zakładu. KOGENERACJA, czyli wykorzystanie biogazu do produkcji prądu i energii cieplnej to kolejne odnawialne źródło energii. W tym przypadku oczyszczalnia Płaszów pozyskuje na swoje potrzeby 20% energii elektrycznej i do 100% energii cieplnej. Kogeneracja jest stosowana również w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Kujawy gdzie aż połowa wykorzystywanej energii elektrycznej jest produkowana z biogazu. To jeden z wielu przykładów innowacyjnych programów realizowanych przez WMK

To nie jedyne odnawialne źródła energii wykorzystywane przez Wodociągi Miasta Krakowa: Na odpływie ścieków oczyszczonych została zainstalowana turbina, która wytwarza 2,5 % energii elektrycznej zużywanej przez Zakład Oczyszczania Ścieków Płaszów. Warto w tym miejscu powiedzieć, że turbina jest też zamontowana na wodociągowej instalacji trazytowej dostarczającej wodę z Dobczyc do Krakowa. Dzięki temu urządzeniu odzyskiwane jest ponad 20% energii elektrycznej koniecznej do pompowania wody z Zakładu Uzdatniania Wody w Dobczycach.

Projektem innowacyjnym, wdrażanym przez Wodociągi Miasta Krakowa jest wykorzystywanie wody technologicznej, pozyskiwanej w procesie oczyszczania ścieków do procesów technologicznych na samej oczyszczalni, a także do mycia krakowskich ulic. Wdrażanie założeń gospodarki w obiegu zamkniętym jest bardzo ważnym aspektem funkcjonowania spółek komunalnych. Pozwala oszczędzać energię elektryczną, ciepło, a przede wszystkim zasoby naturalne, surowce wtórne oraz paliwa kopalne. Korzyści są oczywiste, nie tylko w wymiarze finansowym. Wzrasta jakość usług oferowanych przez spółki miejskie, co w wymierny sposób przekłada się na podniesienie komfortu życia w Krakowie.

Innowacją jest też dalekosiężny plan, by powrócić do ujmowania i uzdatniania wody wiślanej. Chcemy zbudować stację testową na Bielanach – na początku nie będziemy kierować wody z Wisły do sieci, tylko testować różne możliwości jej uzdatniania. Musimy myśleć o przyszłości i wzrastającym zapotrzebowaniu wciąż rozrastającego się miasta.

Primary author

Tadeusz Bochnia (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×