13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Fizyka z protonami "do przodu" na LHC

13 Sep 2019, 15:00
30m
ZAPROSZONY wykład w sesji równoległej Fizyka cząstek (S4) Fizyka cząstek

Speaker

Rafał Staszewski (IFJ PAN)

Description

Przedstawione zostaną detektory protonów "do przodu" zbierające dane w eksperymentach ATLAS, TOTEM i CMS na LHC. Omówiony zostanie szeroki zakres procesów fizycznych, które można zmierzyć za pomocą tych detektorów, w sczególności: elastyczne rozpraszanie proton-proton, pojedyncza dysocjacja dyfrakcyjna, centralna dyfrakcja oraz i procesy dwufotonowe. Przedstawione zostaną najnowsze wyniki eksperymentalne oraz plany na przyszłość. Wspomniana zostanie możliwość wykorzystania tych detektorów w fizyce zderzeń ciężkich jonów.

Primary author

Presentation Materials

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×