13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Uwagi nestorki, od 50.lat bacznej obserwatorki systemów nauczania i dydaktyki fizyki. Przyszłość szkoły i nauczania

15 Sep 2019, 11:30
30m
ZAPROSZONY wykład w sesji równoległej Konferencja Dydaktyczna (DYD) Konferencja Dydaktyczna

Speaker

Dr Zofia Gołąb-Meyer (Instytut Fizyki UJ)

Description

Wczesne oznaki rewolucji nauczania i szkolnictwa,
Pozytywne i negatywne zmiany w ostatnich 50. latach
Co i czy można przewidywać na przyszłość
Jakie widzę zagrożenia

Primary author

Dr Zofia Gołąb-Meyer (Instytut Fizyki UJ)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×