13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Wybrane zjawiska optyczne: dyspersja i polaryzacja chromatyczna

15 Sep 2019, 12:00
30m
ZAPROSZONY wykład w sesji równoległej Konferencja Dydaktyczna (DYD) Konferencja Dydaktyczna

Speaker

Ewa Dębowska (Uniwersytet Wrocławski)

Description

Na wykładzie zostanie przypomniane zjawisko oddziaływania fal elektromagnetycznych, a w szczególności światła, z ośrodkami materialnymi wykazującymi zjawisko dyspersji normalnej i anomalnej. Omówiona będzie możliwość istnienia i właściwości materiałów o ujemnej przenikalności elektrycznej i magnetycznej, czyli tzw. metamateriałów. Zastanowimy się nad tym jak skonstruować soczewkę idealną, pelerynkę niewidkę oraz czy można spowolnić, a nawet zatrzymać światło. Zwrócona zostanie również uwaga na zjawisko polaryzacji chromatycznej, czyli wynik interferencji promienia zwyczajnego z nadzwyczajnym w ośrodkach dwójłomnych.

Primary author

Ewa Dębowska (Uniwersytet Wrocławski)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×