13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Eksperymenty Fizyczne oddziaływujące na intelekt, wyobraźnię oraz emocje

15 Sep 2019, 15:00
2h
Prezentacja plakatu Konferencja Dydaktyczna (DYD) Sesja plakatowa

Speaker

Dr Andrzej Kuczkowski (WFTiMS Politechnika Gdańska)

Description

W komunikacie pokazano, na konkretnych przykładach, jak ważne jest ilustrowanie wykładu eksperymentami,które oddziaływają nie tylko na intelekt, lecz również na emocje i wyobraźnie.

Primary author

Dr Andrzej Kuczkowski (WFTiMS Politechnika Gdańska)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×