13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Przedszkolaki na Akademii

15 Sep 2019, 15:00
2h
Prezentacja plakatu Dydaktyka i popularyzacja fizyki (S15) Sesja plakatowa

Speaker

Mrs Anna Kamińska (Akademia Pomorska w Słupsku)

Description

Instytut Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku wychodząc do społeczności regionu (i nie tylko) prowadzi szereg działań popularyzatorskich, w których chętnie biorą udział także studenci. Fizyki możemy uczyć każdego – od przedszkolaka po seniora. Wykorzystujemy do tego inicjatywy społeczne służące upowszechnianiu wiedzy we wszystkich grupach wiekowych – imprezy cykliczne jak Bałtycki Festiwal Nauki, pikniki naukowe, spotkania z nauką.
Pracownicy i Studenci Instytutu Fizyki uczestniczyli w programie „Mali Badacze Słupskiego Chłopczyka”, skierowanym do dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 19 w Słupsku. Ideą wiodącą programu było zaspokojenie naturalnej ciekawości dzieci. Powszechnie wiadomo, że dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzuje naturalna ciekawość, potrzeba poznania i zrozumienia otaczającej je rzeczywistości. Tak więc najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Takie zabawy są podstawą wielokierunkowego rozwoju dziecka. Eksperymenty związane z fizyką dają dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody i techniki, a wiedza i umiejętności zdobyte we wczesnym dzieciństwie staną się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji. Przy współpracy pracowników Instytutu Fizyki AP został opracowany program z edukacji poznawczej, zawierający opis szczegółowy doświadczeń z fizyki do samodzielnego wykonania przez dzieci, pod nadzorem osoby prowadzącej. Zajęcia odbywały się cyklicznie raz w miesiącu na terenie przedszkola, były prowadzone przez studentów pod kierunkiem pracowników Instytutu Fizyki. Zajęcia miały za zadanie rozbudzić ciekawość badawczą dzieci oraz ich zdolność do analizowania otaczającego ich świata.
Zajęcia z dziećmi pozytywnie wpłynęły również na studentów prowadzących. Zauważono większą kreatywność i zaangażowanie wśród studentów biorących udział w projekcie. Umiejętnie wykorzystywali posiadaną wiedzę dostosowując ją do wieku odbiorcy.
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i dały dużo radości zarówno dzieciom jak i studentom.

Primary authors

Mrs Anna Kamińska (Akademia Pomorska w Słupsku) Mrs Agnieszka Włodarkiewicz (Akademia Pomorska w Słupsku)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×