13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Perowskitowe ogniwa słoneczne nową nadzieją

17 Sep 2019, 15:30
30m
ZAPROSZONY wykład w sesji równoległej Kobiety w fizyce (S10) Kobiety w fizyce

Speaker

Dr Olga Malinkiewicz (Saule Technologies)

Description

“Perowskit” - to słowo w świecie naukowym wzbudza od paru lat ogromne emocje. Perowskitowe ogniwa słoneczne mają wiele wspaniałych właściwości: są bardzo wydajne, lekkie, elastyczne, sprawdzają się nawet wtedy, gdy promienie słońca padają na nie pod dalekim od optymalnego kątem. Działają również przy sztucznym świetle, a za podłoże mogą im służyć najróżniejsze powierzchnie – nawet papier czy folia – o dowolnej fakturze i kształtach. To jedna z tych technologii, dla których można od razu znaleźć tysiące zastosowań, stąd oczywista potrzeba jak najszybszej komercjalizacji ustaleń naukowych. Tym właśnie zajmuję się w założonej przez siebie i moich partnerów biznesowych, Piotra Krycha i Artura Kupczunasa firmie Saule Technologies. Nie tylko rozwijamy technologię perowskitowych ogniw słonecznych, ale także szykujemy się do wprowadzenia ich na rynek. Właśnie budujemy we Wrocławiu pierwszą na świecie fabrykę perowskitowych ogniw słonecznych uzyskiwanych metodą druku atramentowego na elastycznym podłożu.

Ta przygoda zaczęła się dla mnie kilka lat temu, od kluczowego dla naszej dzisiejszej pracy ustalenia naukowego, umożliwiającego stosunkowo łatwą produkcję ogniw perowskitowych w niskich temperaturach, na folii. Miało to miejsce podczas pracy na uniwersytecie w Walencji, w 2014 roku. Tego samego roku, przyjmując propozycję moich obecnych partnerów, założyłam firmę, której celem jest rozwinięcie i skomercjalizowanie tej technologii.

Przejście z fazy laboratoryjnej do przemysłowej jest trudne. Należy od podstaw stawić czoło rozmaitym wyzwaniom. Technologia wytwarzania ogniw o dużej powierzchni, normy bezpieczeństwa, optymalne wykorzystywanie materiału bez uszczerbku na wydajności i stabilności, to tylko niektóre z nich.

Dziś Saule Technologies jest u kresu tej drogi. Podpisaliśmy już pierwsze poważne kontrakty, szykujemy się do masowej produkcji. To oczywiście powód do satysfakcji, ale nie mniejszą satysfakcję sprawia mi świadomość, w jaki sposób doszłam do tego momentu w swoim życiu – jako matka i osoba, której, między innymi ze względu na wiek i płeć, wiele osób nie dawało żadnych szans na podobny sukces.

Primary author

Dr Olga Malinkiewicz (Saule Technologies)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×