13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Program naukowy

Zjazd będzie obejmował następujące sesje tematyczne:

 • Fizyka medyczna i biofizyka (S1)

  S1

  Organizatorzy sesji:
  Prof. E. Stępień, dr hab. J. Raczkowska, Prof. T. Sarna, Prof. M. Cieplak, Prof. P. Olko, Prof. K. Burda, dr hab. J. Chwiej

 • Nanofizyka i nanotechnologia (S2)

  S2

  Organizatorzy sesji:
  Prof. M. Szymoński, Prof. M. Przybylski, dr hab. A. Rycerz

 • Fizyka jądrowa (S3)

  S3

  Organizatorzy sesji:
  Prof. A. Maj, Prof. R. Płaneta, Prof. T. Matulewicz, Prof. E. Stephan, Prof. S. Kistryn

 • Fizyka cząstek (S4)

  S4

  Organizatorzy sesji:
  Prof. M. Praszałowicz, Prof. W. Florkowski, Prof. A. Zalewska, dr hab. I. Grabowska-Bołd

 • Fizyka materii skondensowanej (S5)

  S5

  Organizatorzy sesji:
  Prof. T. Domański, Prof. M. Maśka, Prof. A. Wysmołek, Prof. T. Story, Prof. A. Ślebarski, Prof. D. Kaczorowski, Prof. A. Wójs

 • Fizyka statystyczna (S6)

  S6

  Organizatorzy sesji:
  Prof. E. Gudowska-Nowak, dr hab. M. Cieśla, dr hab. B. Dybiec

 • Fizyka atomowa, molekularna i optyczna, fotonika, informacja kwantowa (S7)

  S7

  Organizatorzy sesji:
  Prof. J. Zakrzewski, Prof. M. Żukowski, Prof. J. Koperski, Prof. Cz. Radzewicz

 • Grawitacja, kosmologia i astrofizyka (S8)

  S8

  Organizatorzy sesji:
  Prof. E. Malec, Prof. A. Biesiada, Prof. B. Grządkowski

 • Fizyka układów złożonych (S9)

  S9

  Organizatorzy sesji:
  Prof. K. Kułakowski, Prof. M. A. Nowak, dr hab. D. Grech

 • Kobiety w fizyce (S10)

  S10

  Organizatorzy sesji:
  Dr A. Wrońska, Prof. E. Gudowska-Nowak

 • Fizyka środowiska (S11)

  S11

  Organizatorzy sesji:
  Prof. K. Różański

 • Sesja "Fizyka - Przemysł - Innowacje" (S12)

  S12

  Organizatorzy sesji:
  CTT AGH, CITTRU UJ

 • Zagadnienia interdyscyplinarne fizyki (S13)

  S13
 • Fizyka ogólna (S14)

  S14
 • Dydaktyka i popularyzacja fizyki (S15)

  S15

  Organizatorzy sesji:
  dr W. Zawadzki, dr D. Sokołowska

 • Konferencja Dydaktyczna (DYD)

  DYD

  Organizatorzy:
  dr W. Zawadzki, dr D. Sokołowska, dr Ł. Stępień, mgr I. Smoter

 • Zaproszony wykład plenarny (P)

  P
 • Sesja plakatowa (SP)

  SP

  Sesja plakatowa w dniu 15 września 2019 r.

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×