13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Session

Fizyka atomowa, molekularna i optyczna, fotonika, informacja kwantowa

17 Sep 2019, 15:00
Kraków

Kraków

**** 13-15.09.2019 **** Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 33, Kraków **** 16.09.2019 **** Akademia Górniczo-Hutnicza ul. Budryka 4 (Klub Studio), Kraków (sesja plenarna) ul. Reymonta 19, pawilon D-10, Kraków (sesje równoległe) ul. Kawiory 30, pawilon D-16, Kraków (sesje równoległe) **** 17-18.09.2019 **** Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ ul. Prof. St. Łojasiewicza 11, Kraków

Presentation Materials

There are no materials yet.
Building timetable...
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×