13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Session

Sesja "Fizyka - Przemysł - Innowacje"

16 Sep 2019, 15:00
Kraków

Kraków

**** 13-15.09.2019 **** Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 33, Kraków **** 16.09.2019 **** Akademia Górniczo-Hutnicza ul. Budryka 4 (Klub Studio), Kraków (sesja plenarna) ul. Reymonta 19, pawilon D-10, Kraków (sesje równoległe) ul. Kawiory 30, pawilon D-16, Kraków (sesje równoległe) **** 17-18.09.2019 **** Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ ul. Prof. St. Łojasiewicza 11, Kraków

Presentation Materials

There are no materials yet.
Dr Piotr Kowalski (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland; Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa, Poland)
16/09/2019, 15:00
Sesja "Fizyka - Przemysł - Innowacje" (S12)
ZAPROSZONY wykład w sesji równoległej

Bazując na gęstej sieci czujników firmy Airly, postanowiono zająć się zagadnieniem predykcji stężenia pyłów PM10. Ze względu na bardzo skomplikowany charakter tego zagadnienia, posłużono się podejściem Machine Learning. W tym celu, zaadaptowano sieci neuronowe typu Convolution Neural Network (CNN). Celem niniejszych badań jest pokazanie wpływu poszczególnych parametrów oraz struktury sieci CNN...

Zenon Nieckarz (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego)
17/09/2019, 11:30
Sesja "Fizyka - Przemysł - Innowacje" (S12)
Wystąpienie ustne (sesje równoległe)
Mirosław Zimnoch (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
17/09/2019, 12:00
Sesja "Fizyka - Przemysł - Innowacje" (S12)
17/09/2019, 15:15
Sesja "Fizyka - Przemysł - Innowacje" (S12)

TBA (S12.2)

Aneta Fausek
17/09/2019, 15:45
Sesja "Fizyka - Przemysł - Innowacje" (S12)
17/09/2019, 16:00
Sesja "Fizyka - Przemysł - Innowacje" (S12)
17/09/2019, 16:35
Sesja "Fizyka - Przemysł - Innowacje" (S12)
Building timetable...
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×