13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Session

Debata "Granice Fizyki"

14 Sep 2019, 11:30
Kraków

Kraków

**** 13-15.09.2019 **** Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 33, Kraków **** 16.09.2019 **** Akademia Górniczo-Hutnicza ul. Budryka 4 (Klub Studio), Kraków (sesja plenarna) ul. Reymonta 19, pawilon D-10, Kraków (sesje równoległe) ul. Kawiory 30, pawilon D-16, Kraków (sesje równoległe) **** 17-18.09.2019 **** Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ ul. Prof. St. Łojasiewicza 11, Kraków

Conveners

Debata "Granice Fizyki": z udziałem: Andrzej Białas, Iwo Białynicki-Birula, Włodzisław Duch, Michał Heller, Tadeusz Marek, Maciej Żylicz

  • Józef Spałek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
  • Leszek Sirko (Institute of Physics, Polish Academy of Science)

Presentation Materials

There are no materials yet.
Building timetable...
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×