13-18 September 2019
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Session

Sesja plakatowa

15 Sep 2019, 15:00
Auditorium Maximum

Auditorium Maximum

ul. Krupnicza 33

Presentation Materials

There are no materials yet.
Ms Katarzyna Krutul (Uniwersytet w Białumstoku), Dr Paweł Jan Napiorkowski (Uniwersytet Warszawski)
15/09/2019, 15:00
Fizyka jądrowa (S3)
Prezentacja plakatu

Treść w załączniku

Witold Zawadzki (Instytut Fizyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ)
15/09/2019, 15:00
Dydaktyka i popularyzacja fizyki (S15)
Prezentacja plakatu

Treść streszczenia oraz rysunki w załączonych plikach.

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×