45 Zjazd Fizyków Polskich

Europe/Warsaw
Kraków

Kraków

**** 13-15.09.2019 **** Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 33, Kraków **** 16.09.2019 **** Akademia Górniczo-Hutnicza ul. Budryka 4 (Klub Studio), Kraków (sesja plenarna) ul. Reymonta 19, pawilon D-10, Kraków (sesje równoległe) ul. Kawiory 30, pawilon D-16, Kraków (sesje równoległe) **** 17-18.09.2019 **** Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ ul. Prof. St. Łojasiewicza 11, Kraków
Józef Spałek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Roman Skibiński (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Marcin Zieliński (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Description

45. Zjazd Fizyków Polskich odbędzie się w Krakowie w dniach 13-18 września 2019 roku. Zjazd ten będzie kontynuacją spotkań fizyków polskich zapoczątkowanych Zjazdem Założycielskim Polskiego Towarzystwa Fizycznego w 1920 roku w Warszawie, a kontynuowanych w ostatnich latach przez kongresy w Lublinie (2011), Poznaniu (2013), Kielcach (2015) i Wrocławiu (2017). 45. Zjazd Fizyków Polskich będzie miał również szczególny charakter ze względu na inaugurację obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz obchody 100-lecia Wydziału Fizyk (obecnie Fizyki i Informatyki) Akademii Górniczo-Hutniczej.

Jak poprzednie kongresy Zjazd w Krakowie będzie okazją spotkania naukowców z różnych gałęzi fizyki i dziedzin pokrewnych, nauczycieli fizyki, przedstawicieli przemysłu i instytucji finansujących badania naukowe i ich wdrożenia, studentów, uczniów i amatorów - pasjonatów fizyki. Sesje konferencyjne pokryją szeroką tematykę badawczą. Miedzy innymi planowane są sesje poświęcone:

  • Fizyce cząstek
  • Fizyce jądrowej
  • Fizyce materii skondensowanej
  • Fizyce medycznej i biofizyce
  • Fizyce statystycznej
  • Fizyce układów złożonych
  • Grawitacji, kosmologii i astrofizyce
  • Informacji kwantowej
  • Nanofizyce
  • Optyce, fizyce atomowej i fotonice

Osobne sesje poświęcone będą dydaktyce fizyki na różnych poziomach kształcenia. Integralną częścią Zjazdu będzie Konferencja Dydaktyczna dla nauczycieli fizyki. Odbędzie się ona 14 i 15 września 2019 i będzie łączyła sesje równoległe, warsztaty dydaktyczne i pokazy eksperymentów fizycznych. 45. Zjazd Fizyków Polskich będzie również miejscem spotkania ludzi biznesu z naukowcami. Pragniemy aby Zjazd był miejscem wymiany poglądów i zawierania współpracy, zarówno na poziomie interpersonalnym jak i instytucjonalnym, t.j. pomiędzy naukowcami mającymi potencjał badawczy i/lub gotowe pomysły mogące znaleźć zastosowanie w przemyśle, przedstawicielami przedsiębiorców, szczególnie małych start-upów oraz przedstawicieli instytucji finansujących prace wdrożeniowe. Planujemy rozpowszechnianie idei doktoratów wdrożeniowych oraz prezentację działalności przyuczelnianych centrów rozwoju technologii zrzeszonych w ogólnopolskiej sieci Porozumienie Akademickich Centrów Transferów Technologii (PACTT). Specjalna dwudniowa sesja „Fizyka – Przemysł – Innowacje” planowana jest na 16 i 17 września 2019. Łącznie planowanych jest około 30 wykładów plenarnych oraz blisko 200 wykładów w równoległych sesjach tematycznych. Wśród prelegentów znajdą się wybitni polscy naukowcy i goście zagraniczni, a niektórzy z nich będą panelistami w debacie „Przyszłość fizyki”. Zjazdowi towarzyszyć też będzie sesja plakatowa.

Tradycyjnie, w czasie Zjazdu zostaną wręczone nagrody Polskiego Towarzystwa Fizycznego: medalu Mariana Smoluchowskiego, nagród naukowych PTF, nagrody PTF za Popularyzację Fizyki oraz nagrody PTF dla Nauczycieli Fizyki. Z okazji zbliżającego się 100-lecia Polskiego Towarzystwa Fizycznego wręczone zostaną pierwsze Medale Stulecia Polskiego Towarzystwa Fizycznego za działalność społeczną na rzecz środowiska i Towarzystwa. W trakcie Zjazdu odbędzie się również Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Zjazdowi towarzyszyć też będą różnorodne wydarzenia a charakterze popularyzatorskim i kulturalnym. Będzie również okazją do zwiedzenia wybranych krakowskich laboratoriów badawczych i samego Krakowa.

Registration
Rejestracja uczestnika zjazdu