45 Zjazd Fizyków Polskich

from Thursday, 12 September 2019 (15:00) to Wednesday, 18 September 2019 (19:00)
Kraków

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
12 Sep 2019
13 Sep 2019
14 Sep 2019
15 Sep 2019
16 Sep 2019
17 Sep 2019
18 Sep 2019
AM
09:40
Plenarna (until 11:00) ()
11:00 --- Przerwa kawowa ---
11:30
Plenarna (until 13:30) ()
09:00
Plenarna (until 11:00) ()
11:00 --- Przerwa kawowa ---
11:30
Debata "Granice Fizyki" (until 13:30) ()
09:00
Plenarna (until 11:00) ()
11:00 --- Przerwa kawowa ---
11:30
Plenarna (until 13:30) ()
09:00 Sto lat to nie wiek, czyli Jubileusz fizyki na AGH - Wojciech Łużny (AGH, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)   (Aula)
09:40 Obrazowanie optyczne i tomografia rezonansowa (MRI): historia bliskich związków - Dr Franciszek Hennel (Institute for Biomedical Engineering, ETH and University of Zurich)   ()
10:20 From Agent based models to quantitative trading - Przemyslaw Repetowicz   ()
11:00 --- Przerwa kawowa ---
11:30 Światowe innowacje powstają w Polsce - Dr Andreas Glenz (PREVAC)   ()
09:00
Plenarna (until 11:00) (Kampus UJ)
11:00 --- Przerwa kawowa ---
11:30
Plenarna (until 13:30) ()
11:30
Sesja "Fizyka - Przemysł - Innowacje" (until 13:30) ()
09:00
Plenarna (until 11:00) (Kampus UJ)
11:00 --- Przerwa kawowa ---
11:30
Plenarna (until 13:00) (Kampus UJ)
PM
17:00 --- Rejestracja uczestników Zjazdu ---
13:30 --- Przerwa obiadowa (lunch) ---
15:00
Fizyka cząstek (until 17:00) ()
15:00
Fizyka jądrowa (until 17:00) ()
15:00
Fizyka materii skondensowanej (until 17:00) ()
15:00
Fizyka medyczna i biofizyka -Dr Marcin Zieliński (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) (until 17:05) (Sala "Mała")
15:00 Wykorzystanie promieniowania synchrotronowego do badań wybranych uporządkowanych I częściowo niepoporządkowanych biomakromolekuł - Maciej Kozak (NCPS Solaris UJ; Wydział Fizyki UAM)   (Sala "Mała")
15:30 Pozyton jako próbnik w badaniach komórek i tkanek - Bożena Jasińska (Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej)   (Sala "Mała")
16:00 Badania konformacji białek wielodomenowych i częściowo nieustrukturyzowanych - Dr Bartosz Różycki (Instytut Fizyki PAN)   (Sala "Mała")
16:20 Badania dynamiki molekularnej wybranych układów biologicznych z wykorzystaniem technik synchrotronowych. - Prof. Kvetoslava Burda (AGH- Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej )   (Sala "Mała")
16:40 Nanomechaniczna detekcja glikokaliksu komórkowego - Marta Targosz-Korecka (Instytut Fizyki, UJ)   (Sala "Mała")
15:00
Fizyka ogólna (until 17:00) ()
17:00 --- Przerwa kawowa ---
17:30
Dydaktyka i popularyzacja fizyki (until 19:30) ()
17:30
Fizyka cząstek (until 19:30) ()
17:30
Fizyka jądrowa (until 19:30) ()
17:30
Fizyka materii skondensowanej (until 19:30) ()
17:30
Fizyka medyczna i biofizyka (until 19:30) (Sala "Mała")
13:30 --- Przerwa obiadowa (lunch) ---
15:00
Fizyka materii skondensowanej (until 17:00) ()
15:00
Fizyka statystyczna (until 17:00) ()
15:00
Fizyka układów złożonych (until 17:00) ()
15:00
Grawitacja, kosmologia i astrofizyka (until 17:00) ()
15:00
Nanofizyka i nanotechnologia (until 17:00) ()
17:00 --- Przerwa kawowa ---
17:30
Fizyka materii skondensowanej (until 19:30) ()
17:30
Fizyka statystyczna (until 19:30) ()
17:30
Grawitacja, kosmologia i astrofizyka (until 19:30) ()
17:30
Metody matematyki i informatyki w fizyce (until 19:30) ()
17:30
Nanofizyka i nanotechnologia (until 19:30) ()
19:30 --- Przerwa ---
19:45 Walne Zebranie Delegatów PTF   (Aula Średnia: S1+S2)
13:30 --- Przerwa obiadowa (lunch) ---
15:00
Sesja plakatowa (until 17:00) ()
17:00
Wykład otwarty (until 18:00) ()
18:00
Pokazy fizyczne - demonstracje (until 18:45) ()
18:45 --- Przerwa kawowa ---
19:00
Wykład otwarty (until 20:00) ()
20:00 --- Koncert ---
12:10 Metody probabilistyczne w fizyce stosowanej: teoria wyboru społecznego, ekonofizyka i informacja kwantowa - Prof. Karol Życzkowski (IF UJ / CFT PAN)   ()
12:50 Perspektywy zahamowania globalnego ocieplenia - Kazimierz Różański (Wydział Fizyki i INformatyki Stosowanej AGH)   ()
13:30 --- Przerwa obiadowa (lunch) ---
15:00
Fizyka cząstek (until 17:00) ()
15:00
Fizyka medyczna i biofizyka (until 17:00) ()
15:00
Fizyka układów złożonych (until 17:00) ()
15:00
Fizyka środowiska (until 17:00) ()
15:00
Nanofizyka i nanotechnologia (until 17:00) ()
15:00
Sesja "Fizyka - Przemysł - Innowacje" (until 17:00) ()
20:00 Uroczysty koncert i bankiet konferencyjny   ()
13:30 --- Przerwa obiadowa (lunch) ---
15:00
Fizyka atomowa, molekularna i optyczna, fotonika, informacja kwantowa (until 17:00) ()
15:00
Fizyka jądrowa (until 17:00) ()
15:00
Kobiety w fizyce (until 17:00) ()
15:00
Sesja "Fizyka - Przemysł - Innowacje" (until 17:00) ()
17:00 --- Przerwa kawowa ---
17:30
Fizyka atomowa, molekularna i optyczna, fotonika, informacja kwantowa (until 19:30) ()
17:30
Fizyka ogólna (until 19:30) ()
17:30
Fizyka układów złożonych (until 19:30) ()
17:30
Sesja "Fizyka - Przemysł - Innowacje" (until 19:30) ()
13:00 --- Zakończenie Zjazdu ---
13:30 --- Przerwa obiadowa (lunch) ---
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×