45 Zjazd Fizyków Polskich

from Thursday, 12 September 2019 (15:00) to Wednesday, 18 September 2019 (19:00)
Kraków

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
12 Sep 2019
13 Sep 2019
14 Sep 2019
15 Sep 2019
16 Sep 2019
17 Sep 2019
18 Sep 2019
AM
09:00
Plenarna (until 11:00) ()
09:00 Otwarcie Zjazdu, wręczenie medali i nagród   (Aula Duża)
09:40 Wykład Laureata Medalu Smoluchowskiego   (Aula Duża)
10:20 The ring of Brownian motion: Past - Presence - Future Trends - Peter Hänggi (University of Augsburg)   ()
11:00 --- Przerwa kawowa ---
11:30
Plenarna (until 13:30) ()
11:30 New Ideas in Axion Searches - Frank Wilczek (Massachusetts Institute of Technology, USA)   (Aula Duża)
12:10 Quantum Theory of the Classical - Wojciech Żurek (Los Alamos National Laboratory, USA)   (Aula Duża)
12:50 Precision Flavour Physics and Lattice QCD. A path to discovering new physics - Christopher Sachrajda (University of Southampton)   (Aula Duża)
09:00
Plenarna (until 11:00) ()
09:00 Quasi-periodic crystals – a paradigm shift in crystallography - Dan Shechtman (Technion – Israel Institute of Technology and Iowa State University)   ()
09:40 Neutrina w fizyce i astrofizyce cząstek - Agnieszka Zalewska (Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences (PL))   ()
10:20 Soczewkowanie grawitacyjne: od ekspedycji Eddingtona do pierwszego obrazu horyzontu czarnej dziury - Marek Biesiada (Institute of Physics, University of Silesia)   ()
11:00 --- Przerwa kawowa ---
11:30
Debata "Granice Fizyki" - Leszek Sirko (Institute of Physics, Polish Academy of Science) Józef Spałek (Uniwersytet Jagielloński) (until 13:30) ()
09:00
Plenarna (until 11:00) ()
09:00 Elektrodynamika kwantowa lekkich atomów i cząsteczek - Krzysztof Pachucki (Uniwersytet Warszawski)   (Aula Duża: A1)
09:40 W poszukiwaniu metody - Dagmara Sokołowska (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński)   ()
10:20 Zanim powstało Polskie Towarzystwo Fizyczne - Andrzej K. Wróblewski (Uniwersytet Warszawski)   ()
11:00 --- Przerwa kawowa ---
11:30
Konferencja Dydaktyczna (until 13:30) ()
11:30 Uwagi nestorki, od 50.lat bacznej obserwatorki systemów nauczania i dydaktyki fizyki. Przyszłość szkoły i nauczania - Dr Zofia Gołąb-Meyer (Instytut Fizyki UJ)   ()
12:00 Wybrane zjawiska optyczne: dyspersja i polaryzacja chromatyczna - Ewa Dębowska (Uniwersytet Wrocławski)   ()
12:30 Science on Stage – interdyscyplinarność i podniesienie jakości edukacji - Grzegorz Musiał (Wydział Fizyki UAM)   ()
12:50 Turniej Młodych Fizyków i jego znaczenie edukacyjne - Dr Andrzej Nadolny   ()
13:10 Dynamika chodzenia - Grzegorz Wojewoda (Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy)   ()
11:30
Plenarna (until 13:30) ()
11:30 Białka inherentnie nieuporządkowane - Marek Cieplak (Instytut Fizyki PAN)   (Aula Duża: A1)
12:10 Nowe oblicze macierzy losowych - Maciej A. Nowak (Uniwersytet Jagielloński)   ()
12:50 W jaki sposób makroskopowe układy kwantowe zapominają o swojej przeszłości i jak próbujemy temu zapobiegać ? - Marcin Mierzejewski (Politechnika Wrocławska)   ()
09:00
Plenarna (until 11:00) ()
09:00 Sto lat to nie wiek, czyli Jubileusz fizyki na AGH - Wojciech Łużny (AGH, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)   (Aula)
09:40 Obrazowanie optyczne i tomografia rezonansowa (MRI): historia bliskich związków - Franciszek Hennel (Institute for Biomedical Engineering, ETH and University of Zurich)   ()
10:20 From Agent based models to quantitative trading - Przemyslaw Repetowicz   ()
11:00 --- Przerwa kawowa ---
11:30
Plenarna (until 13:30) ()
11:30 Światowe innowacje powstają w Polsce - Andreas Glenz (PREVAC)   ()
12:10 Metody probabilistyczne w fizyce stosowanej: teoria wyboru społecznego, ekonofizyka i informacja kwantowa - Karol Życzkowski (IF UJ / CFT PAN)   ()
12:50 Perspektywy zahamowania globalnego ocieplenia - Kazimierz Różański (Wydział Fizyki i INformatyki Stosowanej AGH)   ()
09:00
Plenarna (until 11:00) ()
09:00 Transfer technologii z uczelni do przemysłu – o myśleniu na tak. Czy nauka może być motorem gospodarki? - Zbigniew Kąkol (Wydz. Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH)   ()
09:40 Układy scalone w dobie rewolucji sztucznej inteligencji - Maciej Ogorzałek (Uniwersytet Jagielloński)   ()
10:20 Od Grafenu przez Izolatory Topologiczne do Półmetali Weyla i ich Heterostruktur - Badania w Skali Nano - Zbigniew Klusek (Uniwersytet Łódzki)   ()
11:00 --- Przerwa kawowa ---
11:30
Plenarna (until 13:30) ()
11:30 Uncovering critical structures in strong interactions - Marek Gazdzicki (Jan Kochanowski University in Kielce and Goethe-University Frankfurt am Main)   ()
12:10 W przededniu rewolucji topotronicznej - Dariusz Kaczorowski (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk)   ()
12:50 Stany Majorany w układach ciała stałego - Maciej Maśka (Uniwersytet Śląski)   ()
11:30
Sesja "Fizyka - Przemysł - Innowacje" (until 13:30) ()
11:30 Uniwersytecka sieć detektorów monitorująca jakość powietrza TymOddycham.uj.edu.pl - Zenon Nieckarz (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego)   ()
11:45 Kraków, miastem sprzyjającym wdrażaniu nowych technologii - Katarzyna Wysocka (Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, Urząd Miasta Krakowa)   ()
12:00 Współpraca Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH z Urzędem Miasta w zagadnieniach związanych z jakością powietrza w Krakowie - Mirosław Zimnoch (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)   ()
12:15 Innowacyjna infrastruktura Wodociągów Miasta Krakowa - Tadeusz Bochnia (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie)   ()
12:30 Panel dyskusyjny: "Innowacje technologiczne w mieście XXI wieku"   ()
09:00
Fizyka atomowa, molekularna i optyczna, fotonika, informacja kwantowa (until 11:00) ()
09:00 Inżynieria stanów kwantowych z wykorzystaniem nadprzewodzących obwodów kwantowych - Prof. Adam Miranowicz (UAM)   ()
09:30 Rezonanse w ultrazimnych zderzeniach atomów i molekuł - Prof. Piotr Żuchowski (UMK)   ()
10:00 Laser spectroscopic characterization of the nuclear-clock isomer $^{229m}$Th - Dr Przemysław Głowacki (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig, Germany. oraz Politechnika Poznańska, Poland)   ()
10:20 Optyczna tomografia koherencyjna (OCT) z zastosowaniem miękkiego promieniowania rentgenowskiego i skrajnego nadfioletu - Prof. Henryk Fiedorowicz (Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)   ()
10:40 Mikro-wiosło sterowane światłem - Weronika Lamperska (Politechnika Wrocławska)   ()
09:00
Fizyka jądrowa (until 11:00) ()
09:00 Projekt "Fabryka Promieni Gamma" w CERNie: narzędzia badawcze nowej generacji wykonane ze światła - Wiesław Płaczek (Uniwersytet Jagielloński)   ()
09:30 Rozkłady pospieszności mezonów $\pi$ wyprodukowanych w ultrarelatywistycznych zderzeniach p+p i Pb+Pb przy energiach SPS w CERN - Andrzej Rybicki (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences)   ()
10:00 Program NUSTAR w Europejskim Laboratorium FAIR- Badania Struktury Jądra Atomowego i Reakcji Jądrowych oraz Ich Zastosowanie w Astrofizyce - Dr Piotr Bednarczyk (IFJ PAN)   ()
10:20 Searching for the critical point of strongly interacting matter in nucleus-nucleus collisions at CERN SPS - Dr Nikolaos Davis (Institute of Nuclear Physics PAN)   ()
10:40 Net-proton number fluctuations in the presence of the QCD critical point - Michał Szymański (Uniwersytet Wrocławski)   ()
09:00
Fizyka materii skondensowanej (until 11:00) ()
09:00 Hunt for exotic “elementary” particles in crystals. - Prof. Adam Kaminski (Iowa State University)   ()
09:30 Half-Heusler topological phases and high-multiplet, p-wave-pairing superconductors. - Piotr Wiśniewski (ILTSR PAS Wrocław)   ()
10:00 Napdrzewodnictwo indukowane w modelu SYK. - Prof. Tworzydło Jakub (Wydział Fizyki UW)   ()
10:20 Stany Majorany czy inne stany zerowe na stopniach atomowych w SnTe? - Dr Wojciech Brzezicki (MagTop, IFPAN)   ()
10:40 Efekty hybrydyzacji w ciężkofermionowych związkach ceru badane metodą ARPES - Paweł Starowicz (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński)   ()
11:00 --- Przerwa kawowa ---
11:30
Plenarna (until 13:30) ()
11:30 Natura sił jądrowych odciśnięta w fotonach - Bogdan Fornal (Instytut Fizyki Jądrowej im H. Niewodniczańskiego PAN)   ()
12:10 Pozytonium w fizyce i medycynie - Pawel Moskal (Uniwersytet Jagielloński)   ()
12:50 Od kwantowych gazów atomowych do gwiazd neutronowych - tajemnice układów nadciekłych. From quantum atomic gases to neutron stars - mysteries of superfluid systems - Piotr Magierski (Politechnika Warszawska)   ()
PM
18:30 --- Rejestracja uczestników Zjazdu ---
13:30 --- Przerwa obiadowa (lunch) ---
15:00
Fizyka cząstek (until 17:00) ()
15:00 Fizyka z protonami "do przodu" na LHC - Rafał Staszewski (IFJ PAN)   ()
15:30 Recent Advances in Color Glass Condensate - Tolga Altinoluk (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)   ()
16:00 Theory and phenomenology of Transverse Momentum Dependent gluon distributions in high energy processes - Piotr Kotko (IFJ PAN)   ()
16:20 Pomeron i Odderon: elektroprodukcja $J/\psi$ i $\eta_{c}$ - Tomasz Stebel (Institute of Nuclear Physics PAN)   ()
16:40 Zagadka korelacji barionów - Małgorzata Janik (Warsaw University of Technology)   ()
15:00
Fizyka jądrowa (until 17:00) ()
15:00 Infrastruktura badawcza dla fizyki jądrowej w Polsce - Krzysztof Rusek (Srodowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski)   ()
15:30 Teoretyczne badania układów kilkunukleonowych - Prof. Jacek Golak (Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego)   ()
16:00 Teoria jąder superciężkich - Michal Kowal (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)   ()
16:20 Spontaniczna emisja klastrów z jąder atomowych - Michał Warda (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)   ()
16:40 Exotic decays of atomic nuclei (Egzotyczne rozpady jąder atomowych) - Chiara Mazzocchi (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego)   ()
15:00
Fizyka materii skondensowanej (until 17:00) ()
15:00 Materiały z silnie skorelowanymi elektronami. Różne zachowania: od izolatora Kondo do nadprzewodnictwa - Mr Andrzej Ślebarski (Uniwersytet Śląski)   ()
15:30 Uporządkowanie magnetyczne i niekonwencjonalne nadprzewodnictwo w międzymetalicznych związkach uranu - Adam Pikul (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu)   ()
16:00 Badanie anomalnych własności termodynamicznych i transportowych układu Sr$_{1-x}$Ca$_x$RuO$_3$ na granicy niestabilności ferromagnetycznej ($x \ge 0.8$) - Krzysztof Tomala (Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński)   ()
16:20 Wysokociśnieniowy stan nadprzewodzący w temperaturze pokojowej - Prof. Radosław Szczęśniak (Politechnika Częstochowska oraz Uniwersytet Jana Długosza)   ()
16:40 Korelacje ładunkowe i rekonstrukcja powierzchni Fermiego w nadprzewodnikach miedziowych - Wojciech Tabiś (Akademia Górniczo - Hutnicza)   ()
15:00
Fizyka medyczna i biofizyka - Joanna Raczkowska (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński) Ewa Stępień (Uniwersytet Jagielloński) (until 17:00) (Sala "Mała")
15:00 Wykorzystanie promieniowania synchrotronowego do badań wybranych uporządkowanych I częściowo niepoporządkowanych biomakromolekuł - Maciej Kozak (NCPS Solaris UJ; Wydział Fizyki UAM)   (Sala "Mała")
15:30 Pozyton jako próbnik w badaniach komórek i tkanek - Bożena Jasińska (Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej)   (Sala "Mała")
16:00 Badania konformacji białek wielodomenowych i częściowo nieustrukturyzowanych - Dr Bartosz Różycki (Instytut Fizyki PAN)   (Sala "Mała")
16:20 Badania dynamiki molekularnej wybranych układów biologicznych z wykorzystaniem technik synchrotronowych. - Prof. Kvetoslava Burda (AGH- Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej )   (Sala "Mała")
16:40 Nanomechaniczna detekcja glikokaliksu komórkowego - Marta Targosz-Korecka (Instytut Fizyki, UJ)   (Sala "Mała")
15:00
Fizyka ogólna (until 17:00) ()
15:00 Synteza dźwięku przez symulację nierealizowalnych instrumentów muzycznych - Dr Marek Pluta (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki)   ()
15:30 Fizyczne podstawy ewolucji układu SI - Prof. Andrzej Zięba (WFiIS AGH)   ()
16:00 Nowy Międzynarodowy Układ Jednostek Miar SI - Mrs Anna Szmyrka-Grzebyk (Instytut niskich Temperatury i Badań Strukturalnych PAN)   ()
16:20 Równoważność masy i energii jako podstawa fizyki relatywistycznej - Janusz Wolny (WFiIS AGH w Krakowie)   ()
16:40 Szkło kwantowe bozonów z pozadiagonalnym nieporządkiem - Anna Piekarska (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN)   ()
17:00 --- Przerwa kawowa ---
17:30
Dydaktyka i popularyzacja fizyki (until 19:30) ()
17:30 Laboratorium myślenia - diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce - Łukasz Deryło Dagmara Sokołowska (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński) Tomasz Greczylo (Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego)   ()
18:00 Dydaktyka fizyki według Feyerabenda? - Ludwik Lehman (II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Głogowie)   ()
18:30 Instrukcje laboratoryjne – pomoc czy ograniczenie - Anna Hajdusianek (Wydział Podstawowych Problemów Techniki)   ()
18:50 Konstrukcja przekształceń kinematycznych w szczególnej teorii względności - Jan Czerniawski (Instytut Filozofii UJ)   ()
19:10 Otwarte zasoby edukacyjne w dydaktyce fizyki akademickiej - OpenStax Poland - Paulina Szczucińska (OpenStax Poland)   ()
17:30
Fizyka cząstek (until 19:30) ()
17:30 Phenomenology of Generalized Parton Distributions - from experimental data to 3D structure of the nucleon. - Paweł Sznajder   ()
18:00 Czego mozemy sie dowiedziec o kwarkach, gluonach i wnetrzu protonu z symulacji na superkomputerach? - Krzysztof Cichy (Wydział Fizyki UAM)   ()
18:30 Proces Drella-Yana jako źródło wiedzy o strukturze nukleonu - Krzysztof Golec-Biernat (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)   ()
18:50 Hadrony egzotyczne - Dmytro Melnychuk (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)   ()
19:10 Glueballe i hybrydy ponizej 2.6 GeV - Francesco Giacosa (Institute of Physics, Kielce University)   ()
17:30
Fizyka jądrowa (until 19:30) ()
17:30 Radioterapia protonowa przyszłości - w czym może pomóc fizyka jądrowa? - Paweł Olko (Instytut Fizyki Jadrowej PAN)   ()
18:00 Projekt RADFARM - Renata Mikołajczak   ()
18:30 Recent results on spectator-induced electromagnetic effects in ultrarelativistic light- and heavy-ion collisions - Antoni Marcinek (Polish Academy of Sciences (PL))   ()
18:50 Reakcje jądrowe przy bardzo niskich energiach – od astrofizyki jądrowej do badań materiałowych - Konrad Czerski (Uniwersytet Szczecinski)   ()
19:10 Radiofarmaceutyki dla Pozytonowej Tomografii Emisyjnej w badaniach przedklinicznych - Krzysztof Kilian (HIL UW)   ()
17:30
Fizyka materii skondensowanej (until 19:30) ()
17:30 Wzmocnienie nadprzewodnictwa w chalkogenku żelaza z wytrąceniami magnetycznej fazy jednoskośnej o rozmiarach nanometrów - Marta Cieplak (Instytut Fizyki PAN)   ()
18:00 Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe oraz inne stany o złamanej symetrii w związkach na bazie miedzi - Dr Michał Zegrodnik (Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH)   ()
18:30 Silne korelacje, topologiczne nadprzewodnictwo i separacja faz w skręconych dwuwarstwach grafenowych - Dr Maciej Fidrysiak (Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński, 30-348 Kraków, Polska)   ()
18:50 Domieszki rezonansowe w materiałach termoelektrycznych - struktura elektronowa i własności transportowe - Dr Bartłomiej Wiendlocha (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie)   ()
19:10 Lokalne uporządkowania spinowe w wybranych silnie anizotropowych związkach międzymetalicznych - Piotr Kurzydło (Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego Uniwersytet Jagielloński)   ()
17:30
Fizyka medyczna i biofizyka - Tadeusz Sarna (Uniwersytet Jagielloński) Marek Cieplak (Instytut Fizyki PAN) Kvetoslava Burda (AGH- Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ) (until 19:30) (Sala "Mała")
17:30 Mikro-spektroskopia i obrazowanie układów biologicznych zawierających karotenoidy - Prof. Wiesław I. Gruszecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)   (Sala "Mała")
18:00 Expanding the Capabilities of an Artificial Protein Cage - Prof. Jonathan Heddle (Bionanoscience and Biochemistry Laboratory, Malopolska Centre of Biotechnology, Jagiellonian University)   (Sala "Mała")
18:30 Testowanie statystyczne w problemie klasyfikacji ułamkowej dyfuzji anomalnej - Joanna Janczura (Wydział Matematyki, Politechnika Wrocławska)   (Sala "Mała")
18:50 Ultradźwiękowa metoda uwalniania substancji terapeutycznych z kapsuł Janusa - Dr Tomasz Kubiak (Wydział Fizyki UAM)   (Sala "Mała")
19:10 Badanie biologicznie uzasadnionych miar podobieństwa struktur białko-peptyd - zwiększanie skuteczności metod automatycznej oceny wyników dokowania - Maciej Paweł Ciemny (Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski; Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)   (Sala "Mała")
13:30 --- Przerwa obiadowa (lunch) ---
15:00
Fizyka materii skondensowanej (until 17:00) ()
15:00 Topologiczne półprzewodniki - Prof. Tomasz Story (Instytut Fizyki PAN)   ()
15:30 Atomowo cienkie półprzewodniki: Własności optyczne i elektronowe - Dr Marek Potemski (Uniwersytet Warszawski i CNRS/LNCMI)   ()
16:00 Wielo-fononowy proces „up - konwersji” fotoluminescencji w monowarstwach WS2 i dwuwymiarowych heterostrukturach WS2/hBN - Joanna Jadczak (Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki)   ()
16:20 Monolitycznie odwrócone azotkowe diody luminescencyjne i laserowe - Henryk Turski (Instytut Wysokich Ciśnień PAN)   ()
16:40 Topologiczne stany stopni atomowych na nierównych powierzchniach topologicznych izolatorów krystalicznych - Prof. Ryszard Buczko (Instytut Fizyki PAN)   ()
15:00
Fizyka statystyczna (until 17:00) ()
15:00 Superstatistical methods for complex systems - Prof. Christian Beck (Queen Mary University of London, UK)   ()
15:30 Klasyfikacja i krajobraz energetyczny zapętlonych białek - Joanna Sułkowska (University of Warsaw, CeNT)   ()
16:00 Korelacje i krytyczność w badaniach neuropsychologicznych - Dr Jeremi Ochab (Institute of Physics, Jagiellonian University)   ()
16:20 Separacja masy poprzez zjawisko ujemnej ruchliwości - Dr Spiechowicz Jakub (Uniwersytet Śląski)   ()
16:40 Dyfuzja normalna i subdyfuzja cząsteczek w układzie warstwowym - Dr Kosztołowicz Tadeusz (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)   ()
15:00
Fizyka układów złożonych (until 17:00) ()
15:00 Złożoność niejedno ma imię. Epidemia złożoności: nowa jakość czy moda - Prof. Ryszard Kutner (Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski)   ()
15:30 Zastosowanie rozwiązań gier koalicyjnych do promowania kooperacji w populacjach z dylematami społecznymi - Tadeusz Płatkowski   ()
16:00 Jak sobie poradzić z problemem zanikających gradientów przy trenowaniu sieci neuronowych? - Wojciech Tarnowski (Uniwersytet Jagielloński)   ()
16:20 Identyfikacja waluty wiodącej w analizie rynku Forex jako układu złożonego - Prof. Dariusz Grech (Uniwersytet Wrocławski)   ()
16:40 Mikrofalowe sieci nieweylowskie - Dr Jiri Lipovsky (Department of Physics, Faculty of Science, University of Hradec Kralove)   ()
15:00
Grawitacja, kosmologia i astrofizyka (until 17:00) ()
15:00 Samograwitujące dyski wokół czarnych dziur - Dr Patryk Mach (Uniwersytet Jagielloński)   ()
15:30 Astronomia fal grawitacyjnych - Michał Bejger (CAMK)   ()
16:00 Problemy współczesnej kosmologii - Sebastian Szybka (Jagiellonian University)   ()
16:20 Problem masywnych gwiazd hiperonowych - Dr Ilona Bednarek (Uniwersytet Śląski)   ()
16:40 Emisja pierwotnych fal grawitacyjnych w scenariuszu kwantowego wielkiego odbicia - Artur Miroszewski (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)   ()
15:00
Konferencja Dydaktyczna (until 17:00) ()
15:00 Problemy z nauczaniem przedmiotów ścisłych w szkole o pozornych wymaganiach - Jerzy Lackowski (Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego)   ()
15:30 Fizyka w gwiezdnych wojnach, czyli fikcja i fantastyka oczami fizyka - Witold Zawadzki (Instytut Fizyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ)   ()
16:00 Metoda elementarna w Rekomendacji PTF – szacowanie niepewności pomiaru wielkości mierzonych pośrednio. - Włodzimierz Natorf (IX Liceum Ogólnokształcące w Warszawie) Andrzej Majhofer (Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski) Tadeusz Molenda (Pracownia Dydaktyki Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Szczeciński)   ()
16:40 Wybrane stanowiska dydaktyczne inspiracją do popularyzacji optoelektroniki - Kazimierz Gut (Katedra Optoelektroniki, Politechnika Śląska)   ()
15:00
Nanofizyka i nanotechnologia (until 17:00) (Sala "Mała" (S2))
15:00 Czy można wyprodukować idealną nanocząstkę? - Prof. Magdalena Parlińska-Wojtan (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)   (Sala "Mała" (S2))
15:30 Fotokatalityczne rozszczepianie wody przy użyciu nanokryształów półprzewodników - Dr Jacek Stolarczyk (Universytet Ludwika-Maksymiliana w Monachium)   (Sala "Mała" (S2))
16:00 Nanostruktury w fizyce atomowej - Tomasz Kawalec (Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)   (Sala "Mała" (S2))
16:20 Unikalne właściwości nanokrystalizowanych tlenkowych szkieł przewodzących - Dr Tomasz Pietrzak (Politechnika Warszawska Wydział Fizyki)   (Sala "Mała" (S2))
16:40 Procesy redoks w tlenkach metali przejściowych: od kontroli właściwości w nanoskali po wzrost heterostruktur metal/półprzewodnik - Dr Dominik Wrana (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński)   (Sala "Mała" (S2))
17:00 --- Przerwa kawowa ---
17:30
Fizyka materii skondensowanej (until 19:30) ()
17:30 Badania rentgenostrukturalne cieczy dipolowych i ich roztworów - Mr Henryk Drozdowski (Wydział Fizyki UAM)   ()
18:00 Magnetyzm i nadprzewodnictwo w związkach na bazie EuFe$_2$As$_2$ - badania metodą spektroskopii Mössbauera - Dr Artur Błachowski (Laboratorium Spektroskopii Mössbauerowskiej, Instytut Fizyki, Uniwersytet Pedagogiczny)   ()
18:30 Relaksacja spinu dziury w samorosnących kropkach kwantowych w kryształach o kierunku wzrostu [001] i [111] - Dr Krzysztof Gawarecki (Katedra Fizyki Teoretycznej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska)   ()
18:50 Właściwości polaryzacyjne widm ramanowskich 1T-TaS2 - Ewa Maria Łacińska (Uniwersytet Warszawski)   ()
19:10 Materia molekularna w warunkach nanoograniczenia przestrzennego – badania metodą małokątowego rozpraszania neutronów i promieni X - Wojciech Zając (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)   ()
17:30
Fizyka statystyczna (until 19:30) ()
17:30 Osmoza, adsorpcja i przepływ - zagadki powstawania agatów - Piotr Szymczak   ()
18:00 Origin of Lévy statistics - Karol Penson   ()
18:30 Rozkłady stabilne typu Levy‘ego i równania ułamkowe - Katarzyna Górska (Instutut Fizyki Jądrowej, PAN)   ()
18:50 Rozkłady potęgowe w procesach poszukiwawczych i adaptacyjnych - Łukasz Kuśmierz (RIKEN Center for Brain Science)   ()
19:10 Upakowania losowe - Michał Cieśla (Uniwersytet Jagielloński)   ()
17:30
Grawitacja, kosmologia i astrofizyka (until 19:30) ()
17:30 Is general relativity unique? - Dr Chunshan Lin   ()
18:00 Forbidden Freeze-In of Dark Matter - Dimitrios Karamitros (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)   ()
18:15 Recent progress on understanding of cosmological domain walls - Dr Tomasz Krajewski (Uniwersytet Warszawski)   ()
18:30 Efekty nierównowagowe w ewolucji Ciemnej Materii - Andrzej Hryczuk (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)   ()
18:50 Cosmological results from the Planck satellite mission - Dr Paweł Bielewicz (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)   ()
19:10 Quantum entanglement and the multiverse (Splątanie kwantowe i wieloświat) - Adam Balcerzak (Uniwersytet Szczeciński)   ()
17:30
Konferencja Dydaktyczna (until 19:30) ()
17:30 Bazar dobrych praktyk   ()
18:30 Warsztaty dla nauczycieli (równoległe) - Krzysztof Grochot Dagmara Sokołowska (Uniwersytet Jagielloński) Tomasz Greczylo (Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego) Witold Zawadzki (Instytut Fizyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ) Małgorzata Szymura   ()
17:30
Nanofizyka i nanotechnologia (until 19:30) (Sala "Mała" (S2))
17:30 Dwuwymiarowy świat silicenu - Mariusz Krawiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)   (Sala "Mała" (S2))
18:00 Synteza i charakteryzacja mikroskopowa nanostruktur grafenowych na powierzchni Au(111) - Dr Szymon Godlewski (Uniwersytet Jagielloński)   (Sala "Mała" (S2))
18:30 Efekty dipolowe w planarnych kryształach magnonicznych - Jarosław W. Kłos (Adam Mickiewicz University in Poznań)   (Sala "Mała" (S2))
18:50 Teoria koherentnego transportu kubitu spinowego w krzemowych kropkach kwantowych - Mr Jan Krzywda (Instytut Fizyki PAN)   (Sala "Mała" (S2))
19:10 Relaksacja fononowa elektronów w układzie studni i kropki kwantowej - Adam Mielnik-Pyszczorski (Politechnika Wrocławska, University of Bayreuth)   (Sala "Mała" (S2))
17:30
Zagadnienia interdyscyplinarne fizyki - Marcin Zieliński (Uniwersytet Jagielloński) (until 19:30) ()
17:30 ZASTOSOWANIE FUNKCJONALNEGO REZONANSU MAGNETYCZNEGO W  DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ - OPTYMALIZACJA POMIARÓW I ANALIZY SYGNAŁÓW fMRI i rsfMRI - Zofia Drzazga (Uniwersytet Śląski)   ()
18:00 Zastosowanie wybranych metod spektroskopowych do identyfikacji potencjalnych biomarkerów inwazyjności ludzkiego glejaka wielopostaciowego w mózgu szczura - Joanna Chwiej   ()
18:30 Szerokopasmowy różnicowy interferometr światłowodowy - KAZIMIERZ GUT (Katedra Optoelektroniki, Politechnika Śląska)   ()
18:50 Udział Polski w badaniach dynamiki wiązki dla nadprzewodzącego akceleratora liniowego w projekcie Early Neutron Source - Wojciech Grabowski (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)   ()
19:10 Walidacja użyteczności detektora ArcCHECK® do bezpośredniej weryfikacji zaplanowanego leczenia brachyterapeutycznego - Adam Cichoński   ()
19:30 --- Przerwa ---
19:45 Walne Zebranie Delegatów PTF   (Aula Średnia: S1+S2)
13:30 --- Przerwa obiadowa (lunch) ---
15:00
Sesja plakatowa (until 17:00) ()
15:00 Correlations of observables in 2N and 3N systems - Yuriy Volkotrub (Jagiellonian University)   ()
15:00 Ewolucja stanów ładunkowych w pułapce jonów typu EBIT - Weronika Biela (Jagiellonian University)   ()
15:00 Geometryczne wyznaczenie jednokierunkowej prędkości światła w ośrodku materialnym w teorii STE - Dr Karol Szostek (Politechnika Rzeszowska |Zakład Mechaniki Płynów i Aerodynamiki)   ()
15:00 Grafito-podobne struktury syntetyzowane w wyniku napromieniowania promieniami γ o maksymalnej energii 10MeV gazowego helu pod wysokim ciśnieniem, teoria procesu - Prof. Wiśniewski Roland (Politechnika Warszawska)   ()
15:00 Widma molekularne wysokiej dokładności z pomiaru częstotliwości rezonansów wnęki optycznej - Dr Agata Cygan (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)   ()
15:00 Wyjaśnienie zjawiska dylatacji czasu, skrócenia Lorentza-FitzGeralda oraz tego czym jest maksymalna prędkość w relatywistyce - Dr Roman Szostek (Politechnika Rzeszowska)   ()
15:20 W sprawie natury splątania kwantowego - Jan Czerniawski (Instytut Filozofii UJ)   ()
15:40 Statystyczne własności czasowych przebiegów parametrów fizycznych w muzyce - Karolina Martinson (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)   ()
16:00 Wyznaczanie przekrojów czynnych na reakcje foto-jądrowe (γ,xn) dla jądra 165Ho metodą bezpośredniego sortowania krotności neutronów - Mateusz Krzysiek (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)   ()
16:20 Pomiary czasów życia wzbudzonych stanów jądrowych w neutronowo-nadmiarowych izotopach węgla i tlenu: test jądrowych oddziaływań trójciałowych - Michał Ciemała (IFJ PAN)   ()
16:40 A Toy Model of Supersymmetric Electrodynamics in Noncommutative Geometry - Thomas Williams (Jagiellonian University Physics)   ()
16:40 Adsorpcja białek do powierzchni polimerów o różnej taktyczności - Natalia Janiszewska (Instytut Fizyki im. M.Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)   ()
16:40 Algebraiczne spojrzenie na problem masy i mieszania neutrin w modelu seesaw - Wojciech Flieger (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski)   ()
16:40 Analiza wpływu warunków wzrostu nanostruktur RE-Al-O domieszkowanych jonami europu, otrzymywanych metodą hydrotermalną. - Mrs Nikola Cichocka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)   ()
16:40 Analiza własności elektronowych skręconych warstw grafenu - Ms Alina Wania Rodrigues (Katedra Fizyki Teoretycznej, Politechnika Wrocławska)   ()
16:40 Asymetryczny spektrometr von Hamosa dla spektroskopii promieniowania X w pierścieniu CRYRING@ESR - Andrzej Warczak (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński)   ()
16:40 Badania emisji lotnych związków organicznych z truskawek za pomocą spektrometrii masowej z reakcją przekazu protonu. - Mr Tomasz Wróblewski (Akademia Pomorska w Słupsku)   ()
16:40 Badania fizyki jądrowej w Centrum Cyklotronowym Bronowice Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie - Maria Kmiecik (IFJ PAN Kraków)   ()
16:40 Badanie dynamiki układów kilku-nukleonowych w zderzeniach deuteron-proton - Bogusław Włoch (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)   ()
16:40 BADANIE DŁUGOFALOWYCH ZMIAN PIERWIASTKOWYCH POWSTAŁYCH W WĄTROBIE I NERKACH PO PODANIU NANOCZĄSTEK TLENKU ŻELAZA W OTOCZCE Z D-MANNITOLU Z ZASTOSOWANIEM METODY TXRF i µXRF - Dr Katarzyna Matusiak (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Fizyki I Informatyki Stosowanej, Kraków, Polska)   ()
16:40 Badanie i klasyfikacja śladowej wody związanej w rehydratowanych liofilizatach wielolamelarnych modelowych błon biologicznych DOPC (1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) - Agata Bogdał (Uniwersytet Jagielloński)   ()
16:40 Badanie jąder atomowych wokół $^{54}$Zn - Adam Kubiela (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego)   ()
16:40 Badanie odporności detektorów typu PiN-dioda na oddziaływanie z ciężkimi jonami. - Dr Paweł Jan Napiorkowski (Uniwersytet Warszawski) Ms Katarzyna Krutul (Uniwersytet w Białymstoku)   ()
16:40 Badanie procesu wiązania i zamarzania wody w plesze antarktycznego porostu Usnea aurantiaco-atra - Mrs Paulina Kijak (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński)   ()
16:40 Badanie rozpadu stanu rezonansowego “stretched” w 13C przy pomocy reakcji (p,p’) - Natalia Cieplicka-Oryńczak (IFJ PAN)   ()
16:40 Badanie rozpadu γ stanów kolektywnych w 208Pb wzbudzanych w reakcji (p,p’) – pierwsze eksperymenty w Centrum Cyklotronowym Bronowice IFJ PAN Kraków. - Barbara Wasilewska (IFJ PAN Krakow)   ()
16:40 Charakterystyka fizykochemiczna nanocząstek magnetycznych w przewodzącej otoczce do zastosowań w elektronice organicznej - Mrs Roma Wirecka (Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)   ()
16:40 Competing local and global interactions in the social dynamics: how important is the friendship network? - Mr Bartłomiej Nowak (Politechnika Wrocławska)   ()
16:40 Czy kriostymulacja ogólnoustrojowa modyfikuje widma fluorescencji i dichroizmu kołowego surowicy krwi biegaczy narciarskich? - Mrs Izabela Schisler (Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Zakład Fizyki Medycznej)   ()
16:40 Czysta dekoherencja fazowa spinu w trakcie relaksacji orbitalnej w polu magnetycznym wskutek rozróżnialności stanów kwantowych otoczenia - Michał Gawełczyk (Katedra Fizyki Teoretycznej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska)   ()
16:40 Degradacja fulerenów i ich pochodnych - Maciej Gala (Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ)   ()
16:40 Detektor ALICE FIT do pomiaru materii jądrowej przy wysokiej gęstości i temperaturze - Jacek Tomasz Otwinowski (IFJ PAN)   ()
16:40 Dioda magnoniczna - Krzysztof Szulc (Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)   ()
16:40 Direct Excitation of Higher Excited State and Kinetics of Photoreactions - Prof. Vladimir Tomin (Akademia pomorska w Słupsku)   ()
16:40 Dualna metoda pomiaru dawek promieniowania w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem zjawisk radioluminescencji i optycznie stymulowanej luminescencji - Barbara Marczewska (Instytut Fizyki Jądrowej im H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk)   ()
16:40 Dyfuzja ekscytonu w niejednorodnym zespole kropek kwantowych - Mr Karol Kawa   ()
16:40 Dynamika poziomów energetycznych w przejściu do lokalizacji wielociałowej w modelu 1D spin-1/2 XXZ - Artur Maksymov (Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński)   ()
16:40 Eksperyment wspomagany komputerem w pracowni fizycznej szkoły wyższej - Prof. Stanisław Różański (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile)   ()
16:40 Eksperymenty Fizyczne oddziaływujące na intelekt, wyobraźnię oraz emocje - Dr Andrzej Kuczkowski (WFTiMS Politechnika Gdańska)   ()
16:40 Emisja $\beta$ - opóźnionych protonów z $^{11}$Be - Natalia Sokołowska (University of Warsaw (PL))   ()
16:40 Fermiony Diraca w niesymmorficznym nadprzewodniku LaSb$_2$ – badania ab initio - Piotr Ruszała (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu)   ()
16:40 Filtr dolinowy w grafenowym dysku Corbino - Dominik Suszalski Mr Adam Rycerz (Uniwersytet Jagielloński)   ()
16:40 Fotoprodukcja Cząstek w Peryferycznych i Semi-Centralnych Zderzeniach Ciężkich Jonów - Dr Mariola Kłusek-Gawenda (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)   ()
16:40 Gdzie fizyka spotyka się z biochemią i medycyną - pęcherzyki zewnątrzkomórkowe jako biomarkery chorób - Ewa Stępień (Zakład Fizyki Medycznej, Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego)   ()
16:40 Generacja laserowania fononowego w termicznej nanomaszynie kwantowej - Paweł Karwat (PWr./WPPT/K4)   ()
16:40 I Pracownia Fizyczna na lekcji fizyki. - Dr Mirosław Brozis (ILO, Akademia Pomorska Słupsk)   ()
16:40 Innowacyjna metoda otrzymywania cienkich warstw półprzewodzących tlenków metali przejściowych typu n do zastosowania w technologii roll-to-roll - Jakub Wilgocki-Ślęzak (WFAiIS)   ()
16:40 Inwersja Abela jako metoda rekonstrukcji profilu linii widmowej - zastosowanie dla przypadku emisji plazmy indukowanej laserowo - Bartłomiej Pokrzywka (Instytut Fizyki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)   ()
16:40 Inżynieria Odkształceń Materiałowego Współczynnika Zysku Optycznego dla Studni Kwantowych GeSn/SiGeSn - Herbert Mączko (Katedra Fizyki Doświadczalnej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska)   ()
16:40 Jakość krystaliczna i stabilność jedno- i dwuwarstwowych cienkich warstw na bazie magnetytu (Fe3O4) - Magdalena Krupska-Klimczak (Laboratorium Nanostruktur, Instytut Fizyki, UniwersytetPedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)   ()
16:40 Kalorymetryczny obraz surowicy krwi sportowców w sesji ćwiczeniowej; efekty kriostymulacji ogólnoustrojowej i sauny - Mrs Klaudia Duch (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Zakład Fizyki Medycznej)   ()
16:40 Kompleksowa analiza powierzchni biosensorycznych – gęstość powierzchniowa białek a orientacja przeciwciał i efektywność wiązania antygenu - Dr Katarzyna Gajos (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński)   ()
16:40 Kompleksowa diagnostyka plazmy indukowanej laserowo metodą dwukolorowego rozpraszania Thomsona - Franciszek Sobczuk (Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)   ()
16:40 Konstrukcja modeli ciasnego wiązania dla półprzewodnikowych kryształów dwuwymiarowych - Mrs Katarzyna Sadecka (Katedra Fizyki Teoretycznej, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Polska)   ()
16:40 Korelacja między strukturą elektronową a właściwościami elektrochemicznymi baterii Li-/Na-jonowych - Michał Rybski (Faculty of Physics and Applied Computer Science, AGH University of Science and Technology Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland)   ()
16:40 Kryształy z otwarto-powłokowymi atomami 3d/4f/5f jako tanie laboratorium fizyki atomowej oraz mechaniki kwantowej - Ryszard Radwański (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Fizyki)   ()
16:40 Kwantowy efekt bumerangu w oddziałujących układach z nieporządkiem - Jakub Janarek (Laboratoire Kastler Brossel/Jagiellonian University)   ()
16:40 Kwazimolekularne podejście w obliczeniach przekrojów czynnych na (zderzeniowy) proces K(4s)+K(7s)->K(4s)+K(5f) skonfrontowane z wynikami eksperymentu - Małgorzata, prezentująca plakat Głódź (Instytut Fizyki PAN)   ()
16:40 Lattice dynamics of a quasi-2D layered TlCo2Se2 with a helical magnetic structure - Grzegorz Jagło (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)   ()
16:40 Lokalizacja fali spinowej na defektach fazonowych w kwazikryształach magnonicznych - Szymon Mieszczak (Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)   ()
16:40 Lokalizacja wielociałowa domen magnetycznych - Mr Łukasz Iwanek (Katedra Fizyki Teoretycznej, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Polska)   ()
16:40 MEDALE ICYS GRUPY TWÓRCZEJ QUARK - Urszula Woźnikowska - Bezak (Pałac Młodzieży Katowice, Stowarzyszenie Z Nauką w Przyszłość)   ()
16:40 MEDALE ICYS GRUPY TWÓRCZEJ QUARK- plakat 2 - Mr Jakub Kaszowski (Pałac Młodzieży Katowice)   ()
16:40 MEDALE ICYS GRUPY TWÓRCZEJ QUARK- plakat 3 - Paweł Miera (Pałac Młodzieży Katowice)   ()
16:40 MEDALE ICYS GRUPY TWÓRCZEJ QUARK- plakat 4 - Katarzyna Juszczyszyn (Pałac Młodzieży Katowice)   ()
16:40 Media w nauczaniu i popularyzowaniu fizyki - Dr Edward Rydygier (Urząd m.st. Warszawy)   ()
16:40 Mikrokalorymetryczne badania surowicy krwi ludzkiej poddanej działaniu promieniowania jonizującego - Ms Agnieszka Kiełboń (Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Zakład Fizyki Medycznej)   ()
16:40 Monte Carlo simulation of proton-proton collisions at the LHC - Andrzej Siodmok (IFJ PAN)   ()
16:40 Multifraktalne własności kanałów BK - Mrs Paulina Trybek (Uniwersytet Śląski)   ()
16:40 Niespójność w szczególnej teorii względności - Kazimierz Turzyniecki (Kolegium KSW, Warszawa)   ()
16:40 Niestandardowe spontaniczne łamanie symetrii w sektorze skalarnym w skalach eV i TeV - Magdalena Kordiaczyńska (University of Silesia)   ()
16:40 Nowe poprawki na fazony i rozpraszanie wielokrotne w dekagonalnym kwazikrysztale AlCuRh - Radosław Strzałka (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)   ()
16:40 Od obliczeń wychodzących z zasad pierwszych do opisu kształtów linii widmowych dla spektroskopych baz danych - Michał Słowiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)   ()
16:40 Oddziaływanie grawitacyjne antymaterii w eksperymencie ALPHA-g - Joanna Peszka (CERN)   ()
16:40 Oddziaływanie idealnych polimerów z małymi koloidalnymi cząsteczkami. - Joanna Hałun (Institute of Nuclear Physics PAN)   ()
16:40 Ogólnopolski Konkurs Fizyczny "Lwiątko" - Witold Zawadzki (Instytut Fizyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ)   ()
16:40 Określenie zmian kształtu i elastyczności erytrocytów poddanych działaniu oksysteroli - Mrs Agata Kubisiak (Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński)   ()
16:40 Opis polaryzacji cząstek w ramach hydrodynamiki ze spinem - Rajeev Singh (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences)   ()
16:40 Parametry transportu plazmy kwarkowo-gluonowej w modelu kwasicząstek - Valeriya Mykhaylova (University of Wrocław)   ()
16:40 Pierwsze obserwacje emisji wielu cząstek $\beta$-opóźnionych w egzotycznych izotopach $^{23}$Si i $^{31}$Ar - Aleksandra Ciemny (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego)   ()
16:40 Podwójna jonizacja atomów trójelektronowych - Dr Dmitry Efimov (Uniwersytet Jagielloński)   ()
16:40 Porównanie badań ERP (sLORETA)oraz fMRI w obszarze kory czuciowo - ruchowej u osób zdrowych. - Ilona Karpiel (Uniwersytet Śląski)   ()
16:40 Porównanie wpływu treningu wytrzymałościowego na termoregulację u elitarnych sportowców i sportsmenek. - Mr Mariusz Binek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)   ()
16:40 Poszukiwanie jąder mezonowych $^{3}He-\eta$ w reakcjach fuzji protonu i deuteronu za pomocą układu detekcyjnego WASA-at-COSY - Aleksander Khreptak (Uniwersytet Jagielloński)   ()
16:40 Poszukiwanie nowych radioizotopów dla zastosowań w medycynie nuklearnej - Ms Natalia Młyńczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)   ()
16:40 Precyzyjna spektroskopia strat we wnęce pasma B tlenu - Szymon Wójtewicz (Instytut Fizyki UMK)   ()
16:40 Projekt EarthKAM w praktyce - Grzegorz Sęk (Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach)   ()
16:40 Propagacja plazmono-polarytonu w łańcuchu nanocząstek złota: obliczenia numeryczne - Zofia Krzemińska (Katedra Technologii Kwantowych, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Polska.)   ()
16:40 Propozycja konstrukcji bramki fazowej w układzie fermionów Majorany, bazująca na fazie geometrycznej. - Michał Kupczyński (Katedra Fizyki Teoretycznej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska)   ()
16:40 Przedszkolaki na Akademii - Mrs Anna Kamińska (Akademia Pomorska w Słupsku)   ()
16:40 Przydatność badań MRI w ocenie atrofii mózgu osób cierpiących na stwardnienie rozsiane - Patrycja Mazgaj (Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego, Zakład Fizyki Medycznej)   ()
16:40 Pseudorapidity correlations from fluctuating strings at the LHC and RHIC energies - Martin Rohrmoser (IFJ-PAN)   ()
16:40 Read-out system of the STS detector for the CBM experiment at CERN. - Krzysztof Kasińsk (AGH)   ()
16:40 Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Fizycznego dotycząca nauczania o opracowywaniu wyników pomiarów w szkołach (z przykładami). - Włodzimierz Natorf (IX Liceum Ogólnokształcące w Warszawie)   ()
16:40 Response functions and differential cross sections for neutrino scattering off 2H - Alessandro Grassi (Uniwersytet Jagielloński)   ()
16:40 Search for axion-like particles at the Juelich Cooler Synchrotron - Swathi Karanth (Jagiellonian University)   ()
16:40 Search of electric dipole moment using storage ring - Anjali Aggarwal (Marian Smoluchowski Institute of Physics of the Jagiellonian University)   ()
16:40 Self-testing of unsharp measurements. - Jakub Jan Borkała (Uniwersytet Gdański)   ()
16:40 Skupianie fal spinowych przy wykorzystaniu meta-powierzchni - Prof. Maciej Krawczyk (Wydział Fizyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)   ()
16:40 Spontaniczne łamanie ciągłej symetri translacyjnej w domenie czasowej - Andrzej Syrwid (Jagiellonian University in Kraków)   ()
16:40 Statystyczne symetrie przestrzenne jako determinanty termodynamicznej strzałki czasu – teoria oraz symulacje metodą dynamiki molekularnej (MD) - Dr Krzysztof Rębilas (Zakład Fizyki, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)   ()
16:40 Struktura elektronowa i sprzężenie elektron-fonon w niecentrosymetrycznym $ThCoC_{2}$ oraz $ThCo_{1-x}Ni_{x}C_{2}$ - Bartłomiej Wiendlocha (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie) Mr Gabriel Kuderowicz (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie)   ()
16:40 Symulacje dynamiki molekularnej dla pojedynczego łańcucha polimerowego pomiędzy dwiema ścianami - jedną przyciagającą i jedną odpychającą - Piotr Kuterba (Uniwersytet Jagielloński)   ()
16:40 Symulacje konfiguracji gwiazdy w detektorze BINA - Albert Szadziński (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Chorzów, Polska)   ()
16:40 Teoria ekscytonu w monowarstwie MoS2 - M. Bieniek (Katedra Fizyki Teoretycznej, Politechnika Wrocławska / Department of Physics, University of Ottawa)   ()
16:40 The application of chiral forces to the deuteron photodisintegration process - Mr Vitalii Urbanevych (mgr)   ()
16:40 The differential cross section and nucleon analyzing power for the n(d,nn)p process at 65 MeV as a tools to improve the JISP16 potential - Volodymyr Soloviov (Jagiellonian University, Marian Smoluchowski Institute of Physics)   ()
16:40 Transverse momentum spectra of hadrons in p+p collisions at CERN SPS energies from the UrQMD transport model - Vitalii Ozvenchuk (IFJ PAN)   ()
16:40 W kierunku trzypętlowych poprawek do rozpadu bozonu Z w ramach modelu standardowego - Krzysztof Grzanka   ()
16:40 WERYFIKACJA DAWKI PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO NA GRANICY OŚRODKÓW - Bartosz Kiełtyka (Marian Smoluchowski Institute of Physics, Jagiellonian University in Krakow, Poland)   ()
16:40 What shall we do with the spectator system \\in ultrarelativistic heavy ion collisions ? - Katarzyna Mazurek (IFJ PAN)   ()
16:40 Wpływ ciśnienia na procesy relaksacyjne zachodzące w ceramice Bi-Mn-O - Mr Andrzej Nowok (Uniwersytet Śląski)   ()
16:40 Wpływ domieszkowania Cu na strukturalną przemianę fazową w związku [(CH3)2NH2][Zn(HCOO)3] - Paulina Peksa (Katedra Fizyki Doświadczalnej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska)   ()
16:40 Wpływ oddziaływań międzycząsteczkowych na dynamikę molekularną wybranych aromatycznych tiaeterów - Andrzej Nowok (Uniwersytet Śląski)   ()
16:40 Wpływ rozpraszania spin-orbita na oddziaływanie elektron-fonon w nadprzewodnikach. - Sylwia Gutowska (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie)   ()
16:40 Wpływ silnego pola elektrycznego na działanie półprzewodnikowych tranzystorów AlGaN/GaN HEMT - Mateusz Glinkowski (Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Wydziałowy Zakład Mikroelektroniki i Nanotechnologii)   ()
16:40 Wpływ wysokiego ciśnienia na właściwości elektryczne ferroelektrycznego kryształu 1,4-diaminobutanu - Dr Anna Szeremeta (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski)   ()
16:40 Wpływ zasad zachowania energii i pędu na produkcję cząstek w zderzeniach jądrowych. - Łukasz Rozpłochowski (Uniwersytet Jagielloński)   ()
16:40 Wpływ β-cyklodekstryny na złóg cholesterolowy- symulacje metodą dynamiki molekularnej. - Damian Makieła (Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych)   ()
16:40 Wtórne promieniowanie jako efekt uboczny terapii nowotworowej - Przemysław Sękowski (Uniwersytet Warszawski)   ()
16:40 Wzmocniona wnęką spektroskopia molekularnego deuteru asystowana obliczeniami ab initio - Michał Słowiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)   ()
16:40 Wzrost prądu krytycznego w YBCO poprzez zastosowanie metod chemicznych - Prof. Krzysztof Rogacki (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN)   ()
16:40 Własności fizykochemiczne fibroblastów płucnych na podłożach o kontrolowanej elastyczności - Dr Joanna Raczkowska (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński)   ()
16:40 Własności hydratacyjne Heterodermia leucomelos i Ramalina tigrina z Pustyni Atacama - Karol Kubat (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński)   ()
16:40 Własności substancji molekularnych z fazami plastyczno-krystalicznymi i stanami szklistymi - Prof. Ewa Juszyńska-Gałązka (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)   ()
16:40 Właściwości elektromagnetyczne pasma zbudowanego na stanie izomerycznym o spinie 3/2+ oraz czas życia stanu 11/2- w 45Sc - Dr Magdalena Matejska-Minda (Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, Kraków, Polska)   ()
16:40 WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNE CHELATÓW HO-EDTA: ANALIZA AB-INITIO I PORÓWNANIE WYNIKÓW TEORETYCZNYCH Z DOŚWIADCZALNYMI - Mr Marek Eggen (Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki, Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Gdański)   ()
16:40 Właściwości optyczne i strukturalne azotku boru otrzymywanego metodą MOVPE - Prof. Andrzej Wysmołek (Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski)   ()
16:40 Z boson production in proton-lead collisions at the LHC accounting for transverse momenta of initial partons - Etienne Blanco (IFJ PAN)   ()
16:40 Zastosowanie kryształów LiF do fluorescencyjnej detekcji śladów cząstek jądrowych - Małgorzata Sankowska (Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk)   ()
16:40 Zastosowanie modelu warstwowego do określenia elastyczności układów biologicznych - Mrs Magdalena Rusaczonek (Uniwersytet Jagielloński)   ()
16:40 Zastosowanie wielokonfiguracyjnej metody Diraca-Hartree-Focka do oszacowania wpływu elektronów swobodnych na elektryczny moment dipolowy atomu ksenonu - Dr Paweł Syty (Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska)   ()
16:40 Złamanie zasady Kasha – Vavilov w roztworze P5C (N, N' – pirolobenzonitrylu ) w acetonitrylu. - Agnieszka Włodarkiewicz (Akademia Pomorska w Słupsku)   ()
17:00 Wykład otwarty: O Prawach Podobieństwa i Symetrii w Przyrodzie - Łukasz Turski   (Aula Duża)
18:00 Theatrum Experimentorum Physicorum - Marek Gołąb (Instytut Fizyki UJ)   ()
18:45 --- Przerwa kawowa ---
19:00 Wykład otwarty: Czy fizyka jest nauką o materii? - Michał Heller   (Aula Duża)
20:00 Widowisko muzyczne z muzyką i wykonaniem Józefa Skrzeka i narracją filmową Jerzego Grębosza "NA STYKU DWÓCH NIESKOŃCZONOŚCI” - koncepcja i reżyseria: Adam Maj   ()
13:30 --- Przerwa obiadowa (lunch) ---
15:00
Fizyka cząstek (until 17:00) ()
15:00 Experimental highlights from heavy-ion physics - Adam Kisiel (ZIBJ/Politechnika Warszawska)   ()
15:30 Signatures of chiral symmetry restoration in dilepton production - Chihiro Sasaki   ()
16:00 Polaryzacja i wirowość w relatywistycznych zderzeniach ciężkich jonów - Radosław Ryblewski (IFJ PAN)   ()
16:20 Pomiary azymutalnej anizotropii w zderzeniach ciężkich jonów w eksperymencie ATLAS. - Klaudia Maj (AGH)   ()
16:40 Exploring baryon rich QCD matter with HADES and CBM - Szymon Harabasz   ()
15:00
Fizyka medyczna i biofizyka (until 17:00) ()
15:00 Przestrzenna modulacja fali światła – nowa metoda obrazowa - Prof. Maciej Wojtkowski (Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk)   ()
15:30 Radiochirurgia – dozymetria, planowanie i realizacja - Prof. Krzysztof Slosarek (Centrum Onkologii - Instytut MSC, Gliwice)   ()
16:00 RADIOTERAPIA FOTONOWA I PROTONOWA - PORÓWNANIE TECHNIK NAPROMIENIANIA PACJENTÓW - Dr Renata Kopeć (Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk)   ()
16:20 Zastosowanie spektroskopii oscylacyjnej i technik komplementarnych w obrazowaniu biomarkerów zmian chorobowych - Katarzyna Marzec (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET), Uniwersytet Jagielloński)   ()
16:40 Własności optyczne nanostruktur hybrydowych opartych o naturalne kompleksy fotosyntetyczne - Prof. Sebastian Mackowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)   ()
15:00
Fizyka układów złożonych (until 17:00) ()
15:00 Mózg – zmiany strukturalne i funkcjonalne w procesie starzenia się i procesie chorobowym - perspektywa układów złożonych - Tadeusz Marek (Uniwersytet Jagielloński)   ()
15:30 W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej mózgu - Wlodzislaw Duch (UMK)   ()
16:00 Potencjały związane ze zdarzeniem jako dane uczące dla algorytmów w uczeniu maszynowym – przykłady zastosowania - Dr Magdalena Senderecka (Uniwersytet Jagielloński, Zakład Kognitywistyki)   ()
16:20 O synchronizacji - Paweł Góra (Jagiellonian University)   ()
16:40 Symulacja komputerowa paradoksu integracji grupy społecznej - Krzysztof Kułakowski (AGH, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) Krzysztof Malarz (AGH, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)   ()
15:00
Fizyka środowiska (until 17:00) ()
15:00 Radiowęgiel – izotop uniwersalny - Tomasz Goslar (Wydział Fizyki UAM)   ()
15:30 Complex lidar systems for retrieval of optical and microphysical properties of atmospheric aerosols - monitoring perspective. - Iwona S. Stachlewska (Uniwersyet Warszawski Wydział Fizyki)   ()
16:00 Emisja i transport CO2 i CH4 w atmosferze Europy i Śląska: wybrane obserwacje w trakcie kampanii CoMet 1.0 i ich porównanie z wynikami obliczeń modelu WRF-GHG - Dr Michał Gałkowski (Max Planck Institute for Biogeochemistry)   ()
16:20 Charakterystyka naturalnej promieniotwórczości w wybranych podziemnych laboratoriach terenu Morza Bałtyckiego – projekt BSUIN. - Dr Katarzyna Szkliniarz (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski)   ()
16:40 Spektroskopia Mössbauera $^{57}$Fe w analizie paleośrodowiskowych warunków redox dewońskiego kryzysu Hangenberg - Jacek Gatlik (Laboratorium Spektroskopii Mössbauerowskiej, Instytut Fizyki, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Polska)   ()
15:00
Nanofizyka i nanotechnologia (until 17:00) ()
15:00 Spinowy efekt Halla w układach ferromagnetyk/ciężki-metal - Witold Skowroński (KE, WIET, AGH)   ()
15:30 Zastosowanie nanomateriałów w procesie generacji ultrakrótkich impulsów światła - Prof. Jarosław Sotor (Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki)   ()
16:00 Konduktancja nanostruktur nadprzewodzących wzmacniana odbiciem Andreeva - Michał Nowak (ACMiN AGH)   ()
16:20 Epitaksjalne warstwy CoO(111)/Fe(110) czyli jak ferromagnetyk steruje antyferromagnetykiem - Michał Ślęzak (AGH University of Science and Technology)   ()
16:40 O nanotechnologii dla profesjonalistów oraz o zarządzaniu centrum badawczym dla laików - Prof. Marek Przybylski (Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie)   ()
15:00
Sesja "Fizyka - Przemysł - Innowacje" (until 17:00) ()
15:00 Neuronowe modele prognozy zanieczyszczeń pyłami zawieszonymi PM10 - Dr Piotr Kowalski (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland; Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa, Poland)   ()
15:30 OD BADAŃ MATERIAŁÓW DO BEZINWAZYJNEGO POMIARU ZAWARTOŚCI GLUKOZY WE KRWI - Dr Konstanty Marszałek (KE WIET AGH)   ()
16:00 Dlaczego Fizyk, to dobry materiał na odlewnika metali nieżelaznych - Michał Łuszczak (Nemak Poland)   ()
16:20 Nowa perspektywa finansowa a skala i standard badań dla przemysłu - Mr Grzegorz Putynkowski (Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.)   ()
16:40 Fizyka w innowacjach technologicznych PZL Mielec - Bogdan Ostrowski Tomasz Gałaczyński (Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.)   ()
19:00 Uroczysty koncert i bankiet konferencyjny (UWAGA: ROZPOCZĘCIE KONCERTU O GODZ. 19:00)   ()
13:30 --- Przerwa obiadowa (lunch) ---
15:00
Fizyka atomowa, molekularna i optyczna, fotonika, informacja kwantowa (until 17:00) ()
15:00 Dwa Fotony w oku - Maciej Wojtkowski (Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk)   ()
15:30 Precyzyjna spektroskopia kształtów linii widmowych i jej zastosowania - Daniel Lisak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Fizyki)   ()
16:00 Kompaktowe optyczne grzebienie częstotliwości w średniej podczerwieni - Grzegorz Soboń (Politechnika Wrocławska)   ()
16:20 „Panaceum” na wysoko wzbudzone stany elektronowe - od atomu przez cząsteczkę dwuatomową do domieszki w ciele stałym. - Marek Krośnicki (Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki, Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Gdański)   ()
16:40 Synchronizacja modów w laserach światłowodowych o dużej energii impulsu. - Dr Yuriy Stepanenko (Instytut Chemii Fizycznej PAN)   ()
15:00
Fizyka jądrowa (until 17:00) ()
15:00 Procesy ultraperyferyczne w zderzeniach ciezkich jonow - nowosci - Antoni Szczurek (Institute of Nuclear Physics, 31-342 Krakow, ul. Radzikowskiego 152)   ()
15:30 Czy kaony zmieniają masę w gęstej i gorącej materii jądrowej? - Krzysztof Piasecki (University of Warsaw)   ()
16:00 Reakcje z jądrami alfa-sprzężonymi przy energiach pośrednich - wyniki i perspektywy - Katarzyna Schmidt (Uniwersytet Śląski)   ()
16:20 Badanie przejść fazowych w materii silnie oddziałującej poprzez pomiar cząstek niosących powab - Paweł Staszel (Uniwersytet Jagielloński)   ()
16:40 Geometria i Dynamika Zderzeń Ciężkich Jonów Mierzona Metodami Femtoskopii Korelacyjnej - Hanna Zbroszczyk (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska)   ()
15:00
Kobiety w fizyce (until 17:00) ()
15:00 Kobiety w uniwersytecie - Katarzyna Chalasinska-Macukow (Uniwersytet Warszawski)   ()
15:30 Perowskitowe ogniwa słoneczne nową nadzieją - Dr Olga Malinkiewicz (Saule Technologies)   ()
16:00 Ciekłe kryształy – wczoraj i dziś - Prof. Monika Marzec (INSTYTUT FIZYKI UNIWERSYTET JAGIELLOŃKI)   ()
16:20 Fizyka jądrowa - strefa nie tylko kobiet - Dr Elżbieta Stephan (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski)   ()
16:40 Poznawanie Wszechświata - Agnieszka Pollo (Uniwersytet Jagiellonski i Narodowe Centrum Badan Jadrowych)   ()
15:00
Sesja "Fizyka - Przemysł - Innowacje" (until 17:00) ()
15:00 MATERIAŁY TLENKOWE W NOWEJ GENERACJI PRZYRZĄDÓW ELEKTRO-NICZNYCH, OPTOELEKTRONICZNYCH I W DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ - Rafał Pietruszka   ()
15:15 Zastosowanie metody pulse-mixing do bezwzględnych pomiarów aktywności radionuklidów techniką ciekłych scyntylatorów - Tomasz Ziemek (Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM)   ()
15:30 Synteza wysokiej jakości grafenu na powierzchni węglika krzemu - Piotr Ciochoń (Uniwersytet Jagielloński)   ()
15:45 ZASADY PROGRAMU MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PN. DOKTORAT WDROŻENIOWY - Aneta Fausek (Uniwersytet Jagielloński)   ()
16:00 “Data hold the answer” czyli o czyli o działalności Project42, spółki spin-off Uniwersytetu Warszawskiego - Maciej Paweł Ciemny (Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski)   ()
16:20 Ciekłe kryształy w budownictwie -stan obecny, perspektywy, problemy. - Witold Nawrot   ()
16:35 Wystąpienie przedstawiciela MARR: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   ()
16:45 Wielkopowierzchniowa metoda tworzenia cienkich warstw z wykorzystaniem przesuwanego menisku - Dr Jakub Rysz (Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ)   ()
17:00 --- Przerwa kawowa ---
17:30
Fizyka atomowa, molekularna i optyczna, fotonika, informacja kwantowa (until 19:30) ()
17:30 Ultradilute self-bound quantum liquids - Mariusz Gajda (Instytut Fizyki PAN)   ()
18:00 Kody swobodnego dostępu a wymiar przestrzeni Hilberta - Marcin Pawłowski (Uniwersytet Gdański)   ()
18:30 Multiparameter quantum metrology and quantum error correction - Rafał Demkowicz-Dobrzański (Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski)   ()
18:50 Many–body localization of cold atoms - Piotr Sierant (Jagiellonian University in Krakow)   ()
19:10 Zimne gazy atomowe w pobliżu kwantowych punktów krytycznych - Bogdan Damski (Uniwersytet Jagielloński)   ()
17:30
Fizyka ogólna (until 19:30) ()
17:30 Dwuwymiarowy gaz elektronowy przy granicy półprzewodnika – wpływ powierzchni na formowanie struktury pasmowej - Prof. Jacek Kołodziej (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński)   ()
18:00 Correlated fermions out-of-equilibrium - Dr Marcin Wysokiński (MagTop, IFPAN)   ()
18:30 Precyzyjna spektroskopia molekularnego wodoru - Szymon Wójtewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)   ()
18:50 Scrambling kwantowej informacji w układach otwartych - Jan Tuziemski (Stockholm University)   ()
19:10 Logika matematyczna, matematyka, fizyka,... - Dr Łukasz T. Stępień (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)   ()
17:30
Fizyka układów złożonych (until 19:30) ()
17:30 Kwantowy analog twierdzenia o ekwipartycji energii - Prof. Jerzy Łuczka (Uniwersytet Śląski )   ()
18:00 Wzorce aktywności fal mózgowych podczas tworzenia kinestetycznej oraz wizualnych reprezentacji ruchu. Badania z wykorzystaniem interfejsów haptycznych   ()
18:30 Polaryzacja opinii społecznej: jak połączyć fizykę z socjologią - Paweł Sobkowicz (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)   ()
18:50 Kauzalne Dynamiczne Triangulacje na Torusie - Jakub Gizbert-Studnicki (Uniwersytet Jagielloński)   ()
19:10 Badanie optymalnych struktur złożonych za pomocą grafów - Władimir Mitiuszew (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)   ()
17:30
Sesja "Fizyka - Przemysł - Innowacje" (until 19:30) ()
17:30 NIeinwazyjne wykrywanie materiałów niebezpiecznych w wodzie: projekt SABAT - Mr Michał Silarski (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński)   ()
17:45 Elektrociepłownie lokalne opalane biomasą - etap wstępny do elektrociepłowni jądrowej z reaktorem wysokotemperaturowym. - Mieczysław Dziura   ()
18:00 Projekt cewki z wolframu chłodzonego ciekłym helem do wytwarzania silnych jednorodnych pól magnetycznych - Stanisław Bednarek (Katedra Informatyki WFiIS UŁ)   ()
18:15 Przetwarzanie ekstremalnie dużej ilości danych w eksperymencie ALICE w CERN - Jacek Tomasz Otwinowski (IFJ PAN)   ()
18:30 Synchrotron dla przemysłu - Dr Tomasz Kołodziej (NCPS SOLARIS UJ)   ()
18:50 --- Dyskusje ---
13:30 --- Zakończenie Zjazdu ---
13:50 --- Przerwa obiadowa (lunch) ---
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×